Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Týden knihoven ve zkratce

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Týden knihoven ve zkratce

0 comments
Rubrika: 

Letošní Týden knihoven (3. – 9. října 2005) se nesl ve znamení motta Velcí a malí Čechové, jehož konkrétní realizace byla ponechána zcela na úvaze jednotlivých zapojených knihoven. Na http://skip.nkp.cz/akcTyden05.htm byla pro inspiraci zveřejněna některá konkrétní možná témata a typy akcí.

Týden knihoven byl slavnostně zahájen knihovnickým happeningem, který se letos konal v Českém Těšíně (podrobnosti o něm se dočtete ve zprávě od J. Galášové, ředitelky Městské knihovny Český Těšín).

V pondělí 3. října se konalo tzv. Velké Říjnové Společné Čtení (ve zkratce VŘSČ), které bylo tentokráte věnováno poctě Boženy Němcové. Letos si totiž připomínáme již 150. výročí prvního vydání její slavné Babičky. Již tradičně se konala tzv. Provázkiáda.

Ve středu 6. října byla v Zrcadlové kapli pražského Klementina již potřetí předána cena Ministerstva kultury ČR Knihovna roku 2005. Poprvé byla přitom udělována osobně ministrem kultury V. Jandákem, kterého přivítal ředitel NK ČR V. Ježek. V kategorii základní knihovna získala cenu Místní lidová knihovna Havlíčkova Borová a nositeli zvláštního ocenění se staly Místní knihovna v Božeticích a Místní knihovna ve Strážově. V kategorii informační počin patří letošní cena Knihovně Kroměřížska a zvláštní ocenění Knihovně dr. E. Bořického z Milína. Akci, na níž vystoupila mj. také herečka J. Preissová s přednesem textu o knihovnici od J. Smetanové, moderovala Z. Houšková. S nominovanými knihovnami a s výběrem oceněných knihoven seznámily přítomné předsedkyně komisí pro jednotlivé kategorie ceny, tj. M. Kodýmová (Městská knihovna Jindřichův Hradec) a L. Nivnická (Knihovny J. Mahena Brno). V Zrcadlové kapli byla při předávání cen vystavena také cena Jikji, kterou NK ČR nedávno získala za své zásluhy v oblasti digitalizace.

V řadě knihoven se u příležitosti Týdne knihoven 2005 uskutečnila také setkání se zástupci samosprávy a státní správy, konaly se dny otevřených dveří, bazary a prodeje vyřazených knih, čtenářům byla nabízena registrace zdarma, dlužníkům amnestie. Některé knihovny využily Týdne knihoven k otevření nových prostor, k popularizaci internetu a elektronických zdrojů obecně. Byly zorganizovány akce určené pro speciální skupiny, dále besedy, výstavy apod. Do nich se často aktivně zapojovali i občané obcí, například zapůjčením různých vydání Babičky Boženy Němcové.

Závěrem dodejme, že Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci v Týdnu knihoven představili nové verze svých internetových prezentací.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. Týden knihoven ve zkratce. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 11 [cit. 2024-05-28]. urn:nbn:cz:ik-11950. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11950

automaticky generované reklamy