Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Spolupráce SFX s identifikátorem DOI – funkce Cookie Pusher

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Spolupráce SFX s identifikátorem DOI – funkce Cookie Pusher

0 comments
Anglicky
English title: 
Cooperation of SFX with DOI – Cookie Pusher function
English abstract: 
The DOI persistent identifier is nowadays widely used especially in scientific information resources. Despite it's a commercial product, the number of documents labeled with this identifier rises steeply. A hypertext link in DOI form targets the requested document on the website of its publisher and thus speeds up communication in science. But it doesn't solve the availability of full text. In cooperation with the SFX technology the end user gets a far more effective full text linking because SFX doesn't need to necessarily link to the publisher website; it links to other full text databases, too. This cooperation is enabled by the Cookie Pusher function. An institution's SFX must be registered by the Crossref organization and after receiving the necessary cookies it links the DOI hyperlink to the institution's link server. The following article deals with the principle of operation of this mechanism.
Poznámka redakce: Příspěvek volně navazuje na články Impakt faktory časopisů jako součást služeb SFX a SFX a nestandardní platformy, zveřejněné v minulých číslech Ikara.

Dnešní článek o technologii SFX se bude věnovat její kooperaci se systémem DOI. Funkce Cookie pusher, která umožňuje linkování z DOI na institucionální SFX server je totiž velmi zajímavou záležitostí.

DOI a CrossRef

DOI (Digital Object Identifier) je persistentním identifikátorem digitálních objektů. Přiděluje se například článkům, kapitolám elektronických knih a dalším autorsky chráněným dílům. Jedná se o komerční systém, který byl založen v roce 1998. Jeho správu zajišťuje The International DOI Foundation. V současné době je používán více než 2600 vydavateli a celkový počet dokumentů, které mají tento identifikátor přidělen, dosahuje počtu 40 milionů. DOI v sobě nese sadu metadat, vychází ze systému Handle a kooperuje i s jinými identifikátory (např. ISBN). Je kodifikován technickou normou americké organizace NISO, přičemž na mezinárodní normě ISO pro DOI se v současné době intenzivně pracuje.

Systém má sedm tzv. registračních agentur, které přidělují DOI a nabízejí i další služby. Všechny tyto instituce jsou pochopitelně členy The International DOI Foundation. Zřejmě nejvýznamnější institucí tohoto druhu a zcela nepochybně klíčovou organizací pro spolupráci DOI s SFX, je Crossref. Crossref je neziskovým sdružením celé řady prestižních vydavatelů odborné literatury, která si vytkla za cíl ulehčit uživatelům přístup k vědeckým informačním zdrojům. Celý tento systém je pak založen právě na identifikátoru DOI. V praxi to znamená, že vydavatelé využívají DOI ve formě hypertextového odkazu, který linkuje na příslušný dokument. Oproti klasickému URL odkazu je nespornou výhodou DOI jeho trvalost. Eliminuje se tak problém s nízkou životností internetových stránek, se kterou se setkáváme téměř denně. Odkaz v podobě DOI tak vždy uživatele přesměruje na internetovou stránku vydavatele, kde je požadovaný dokument vystaven. Nicméně žádným způsobem není řešena otázka plnotextové dostupnosti. Požadovaný článek či jiný dokument totiž může být (a obvykle také bývá) k dispozici až po zaplacení příslušných poplatků. A právě zde je místo pro využití technologii SFX. Uživatel totiž spíše než samotné přenesení na stránku vydavatele ocení přesměrování na informační zdroj, kde je požadovaný dokument dostupný plnotextově. V ideálním případě mu to umožní právě kooperace DOI s technologií SFX.

Funkce Cookie Pusher

Jak již bylo nastíněno v úvodní kapitole, spolupráce identifikátoru DOI s institucionální instancí SFX je možná. Provozovatelé SFX resolverů musí pouze zaregistrovat svoji instanci u organizace Crossref. Uživatel pak získá potřebné cookies a odkaz v podobě DOI poté nelinkuje přímo na cílový dokument, nýbrž na SFX server, který přináší uživateli standardní služby – v ideálním případě propojení na plný text dokumentu. Ten sice může být předplacen na stránkách vydavatele (kam by nás zavedl i standardní odkaz v podobě DOI), ale také může být dostupný v celé řadě jiných plnotextových informačních zdrojů. Tato funkce nese název Cookie Pusher.

Praktické použití

DOI používá pro identifikaci dokumentů celá řada velmi kvalitních vydavatelů. Kromě klasického DOI v alfanumerické podobě se objevují také grafické odkazy s textem Crossref (viz obr. 1). Velmi často je lze vidět zejména u seznamu použitých zdrojů u jednotlivých článků. Řada systémů, které DOI používají, podporují zároveň i SFX, takže se můžeme běžně setkat s dokumenty, u kterých figuruje jak DOI, tak grafická ikona SFX. Jsou však také databáze, které umožňují linkování pouze přes DOI a v takovém případě je použití funkce Cookie Pusher vítanou možností, jak rozšířit množinu zdrojů pro využití SFX. Mezi takovéto databáze patří například Agricola nebo systém IngentaConnect. Ten sice umožňuje implementaci institucionálního SFX resolveru, avšak uživatel musí být plnohodnotným předplatitelem služeb Ingenty. Linkování přes DOI tak otevírá možnost ověřování dostupnosti plných textů v jiných databázích, aniž by měla instituce v Ingentě otevřený účet.

Obr. č. 1 – Seznam použité literatury u článku na platformě SpringerLink s DOI odkazy v podobě CrossRef ikon

Obr. č. 1 – Seznam použité literatury u článku na platformě SpringerLink s DOI odkazy v podobě CrossRef ikon

Obr. č. 2 – Záznam článku v systému IngentaConnect s identifikátorem DOI

Obr. č. 2 – Záznam článku v systému IngentaConnect s identifikátorem DOI

Obr. č. 3 – Záznam článku v databázi Agricola. Zvýrazněný odkaz je ve skutečnosti identifikátor DOI

Obr. č. 3 – Záznam článku v databázi Agricola. Zvýrazněný odkaz je ve skutečnosti identifikátor DOI

Obr. č. 4 – SFX menu po prolinkování přes příslušný odkaz z databáze Agricola

Obr. č. 4 – SFX menu po prolinkování přes příslušný odkaz z databáze Agricola

DOI Resolver

Někteří vydavatelé mohou uvádět identifikátor DOI ve statické formě. Nejedná se tedy o hypertextové odkazy. Organizace Crossref má v tomto případě přímo na svých hlavních stránkách tzv. DOI Resolver. Jedná se o vyhledávač, do kterého se DOI překopíruje a následně dojde k přenesení na stránku s požadovaným obsahem. V případě využití funkce cookie pusher je znovu odkazováno na SFX server.

Obr. č. 5 – Vyhledávač DOI Resolver

Obr. č. 5 – Vyhledávač DOI Resolver

Závěr

Funkce Cookie Pusher je velmi zajímavou a přínosnou záležitostí zejména proto, že spojuje dohromady dvě velmi silné technologie. Identifikátor DOI silně rozšiřuje základnu zdrojů pro linkování přes SFX a dává uživatelům možnost ověřovat dostupnost plných textů z širokého spektra informačních zdrojů. Otázkou a problémem zatím zůstává jak informovanost uživatelů o této možnosti, tak způsob získání cookies, který by měl být pro uživatele co nejjednodušší a nejkomfortnější.

Použitá literatura:
  1. Crossref.org : DOIs for research content [online]. PILA, Inc, c2003 [cit. 2009-06-09]. Dostupný z WWW: http://www.crossref.org/.
  2. The DOI System [online]. The International DOI Foundation, 2009 [cit. 2009-06-09]. Dostupný z WWW: http://www.doi.org/.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
FABIÁN, Ondřej a BUDÍNSKÝ, Lukáš. Spolupráce SFX s identifikátorem DOI – funkce Cookie Pusher. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 7 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-13210. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13210

automaticky generované reklamy