Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Spěch vyústil ve webovský guláš

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Spěch vyústil ve webovský guláš

0 comments
Rubrika: 
Dne 1. září 1997 přinesly některé noviny informace o zahájení provozu serveru economy.cz. Ke mně se tento fakt dostal prostřednictvím deníku Metro, který přetiskl zprávu ČTK o tom, že firmou EuroNet.cz nově zprovozněný server WWW.ECONOMY.CZ přináší aktuální ekonomické a obchodní informace.

Myslím, že by občas nebylo na škodu, kdyby si redakce tiskových agentur také ověřovaly. Protože se zabývám informačními zdroji (nejen) na Internetu, byla jsem velmi zvědava, jak zmíněný server pracuje a za jakých podmínek jsou informace na něm dostupné. Téhož dne, kdy oficiální zpráva o serveru vyšla tiskem, jsem se na adresu http://www.economy.cz podívala.

Musím přiznat, ze zmíněný server byl jedním z nejhůře zpracovaných a vyvedených informačních zdrojů, jaké jsem kdy viděla. Pokud jde o věcnou stránkou, která je z hlediska informací, myslím, podstatnější, nenabízí server téměř žádné informace, které slibuje jeho provozovatel v tiskové zprávě. Například pod odkazem "co Vám můžeme nabídnout" se nachází sice odkazy na dvě instituce (které však nikam dále nevedou), ale tyto odkazy nejsou relevantní tomu, co by samotný odkaz měl obsahovat. Pokoušela jsem se (nehledě na nepěkné grafické zvládnutí některých odkazů) dobrat meritu věci: slibovaných ekonomických dat, ukazatelů nebo relevantních částí zákoníku. Vše však zůstalo dovedně skryto ve změti nefungujících nebo podivně reagujících odkazů a na závěr se vždy objevilo hlášení o jakési chybě systému. Pokud mají být informace pouze komerční a tedy přístupné vybraným uživatelům, měl by existovat navigační systém, který by neplatící uživatele na toto upozornil popřípadě jim nabídl předplatné.

Ani grafická forma celé prezentace není nejšťastnější. Použité rámy, tzv. frames, jsou nejen trochu obnošené, ale navíc kdekterý méně ambiciózní a v médiích nepublikovaný projekt je má daleko bravurněji zvládnuty. Chce-li se například návštěvník WWW prezentace economy.cz vrátit na úvodní stránku, objeví se pouze zdvojený horní rám, ale stránka zůstane beze změn. Odkazy na druhé a další úrovni jsou psány v jiném fontu písma než odkazy na úvodní stránce a jsou naprosto neuspořádané. Jediný text, označený jako "testík", ke kterému jsem se dopracovala, obsahoval chyby v češtině a v podivném kódovaní bez možnosti jeho přepnutí.

Na WWW serveru economy.cz jsem objevila ještě další množství drobných chyb v provázání odkazů, estetické stránce prezentace a například jsem nikde nenašla kontaktní e-mail na osobu, které bych ráda za toto dílko vynadala.

Grafickou podobu měly pravděpodobně zachránit ilustrace pana Jiránka s nápisem "takto vypadá spokojený obchodník". Tento text pravděpodobně doplnil až někdo z tvůrců prezentace, protože naprosto neodpovídá kresbám. Na jedné z nich je například zkroušený člověk bez bot sedící na kufru, což - alespoň u mne - nevyvolává představu někoho spokojeného, natož obchodníka.

Stručně řečeno, daný server měl být oficiálně zprovozněn a představen veřejnosti až ve chvíli, kdy byl opravdu schopen zprostředkovat nabízené informace. Pokud jej navštívilo více zájemců dne 1. 9. 1997 stejně jako já, pravděpodobně u nich tento informační zdroj ztratil svou přitažlivost. Někdy později znamená lépe.

P. S.: Podobně koncipovaný server zaměřený na informace z oblasti finančnictví pracuje kvalitně a spolehlivě na adrese http://www.finance.cz.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEDLIČKOVÁ, Petra. Spěch vyústil ve webovský guláš. Ikaros [online]. 1997, ročník 1, číslo 6 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-10089. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10089

automaticky generované reklamy