Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Služby iDNES se rozrostly o regionálně členěný katalog odkazů

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Služby iDNES se rozrostly o regionálně členěný katalog odkazů

0 comments

Rozšíření služeb internetových portálů o politické, ekonomické a sportovní zpravodajství, čímž se postupně sbližují s hojně navštěvovanými webovými zpravodajskými servery, je trend, který můžeme sledovat delší dobu. Opačný postup, tj. aby zpravodajské servery začaly konkurovat portálům tím, že budou částečně fungovat jako předmětové katalogy odkazů, je však jev výjimečný. Na tuto cestu se nedávno vydal server iDNES.

Katalog Klikni.cz obsahuje především odkazy asi na sto tisíc webových stránek převážně s doménami .cz a .sk, které je možné - podobně jako u jiných serverů tohoto typu - registrovat zdarma (případně je v budoucnu upravovat) a připojit vlastní charakteristiku v délce maximálně 300 znaků. K tomu jsou určeny tři formální kategorie: firemní, osobní nebo jiné stránky. Pokud existuje jazyková mutace, je možné k odkazu připojit příslušnou vlaječku (anglickou, německou, francouzskou, italskou, ruskou a španělskou). Na rozdíl od Seznamu.cz, MSN.Atlas a Centra.cz jsou odkazy v Klikni.cz uspořádány do 14 regionálních sekcí odpovídajících současnému územnímu uspořádání České republiky. Uživatel tak může prohlížet nebo vyhledávat (pomocí standardních logických spojek OR, AND a AND NOT) odkazy ve vybrané sekci nebo v celém katalogu. Pokud nejsme spokojeni s výsledkem rešerše v jednom kraji, můžeme vyhledávat v jiném při stejně položeném dotazu.

Doplňkovou službou Klikni.cz je jednoduchý překladový slovník (z angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny a ruštiny do češtiny nebo opačně), který je přístupný z jakéhokoliv místa katalogu.

Kdo se chce na Klikni.cz (a také v rubrice iDNES "Co najdete na webu?") ještě výrazněji zviditelnit, dostane výměnou za umístění zpravodajského proužku iDNES (tzv. tickeru) na své stránce možnost zobrazení titulku, popisku a odkazu na Klikni.cz a na iDNES. Zadavatel musí dodržovat základní etické principy a nesmí inzerovat tímto způsobem konkrétní produkty. Tyto upoutávky se střídají rovnoměrně.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Služby iDNES se rozrostly o regionálně členěný katalog odkazů. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 4 [cit. 2022-06-27]. urn:nbn:cz:ik-10704. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10704

automaticky generované reklamy