Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Přístup k EBSCOhost na Univerzitě Karlově prostřednictvím technologie Shibboleth

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Přístup k EBSCOhost na Univerzitě Karlově prostřednictvím technologie Shibboleth

0 comments
Anglicky
English title: 
Accessing EBSCOhost at Charles University in Prague via Shibboleth
English abstract: 
<p>In early September 2009 EBSCO succesfully finished the process of joining the eduID.cz federation. Thanks to that eduID.cz member organisations can set up Shibboleth authentication for their students and staff. Charles University in Prague and the University of Pardubice are the first universities who activated the Shibboleth authentication for their students nad staff. CESNET together with library partners continue to work on encouraging and helping other information resources providers in joining eduID.cz federation and with activation Shibboleth authentication for universities and libraries in the Czech Republic. Charles University in Prague is going to set up Shibboleth authetication for library systems SFX, MetaLib, Aleph and Digitool in order to provide its students and academic staff Single-Sign-On environment.</p>
Autoři: 
Následující text je třetím dílem seriálu, který si klade za cíl čtenářům blíže představit technologii Shibboleth a možnosti jejího využití v českém prostředí. První díl byl publikován v srpnovém a druhý díl v zářijovém čísle Ikara.

Na začátku září 2009 EBSCO úspěšně dokončilo proces připojování platformy EBSCOhost do České akademické federace identit eduID.cz. Díky tomu všechny organizace, které jsou členy eduID.cz a mají do federace připojenou shibbolethovou komponentu Identity Provider, mohou využívat přístup k předplacenému obsahu u EBSCO prostřednictvím shibbolethové autentizace.

Jako první této možnosti využily Univerzita Karlova v Praze a Univerzita Pardubice.

Přístup k elektronickým informačním zdrojům dostupným prostřednictvím platformy EBSCOhost na Univerzitě Karlově prostřednictvím Shibboleth ilustruje screencast [1].

Shibboletová autentizace je k dispozici pro celou platformu EBSCOhost. Univerzita Karlova v Praze shibbolethovou autentizaci využívá pro přístup k celouniverzitně předplacenému obsahu a připravuje zpřístupnění také obsahu předplaceného na fakultách, katedrách a ústavech.

Shibbolethovou autentizaci u EBSCOhost si organizace mohou aktivovat v rámci rozhraní EBSCO Admin. Postup nastavení je popsán na stránkách eduID.cz [2].

Nastavení shibbolethové autentizace v rozhraní EBSCO Admin bude podrobně představeno na podzimním školení sdružení CESNET, které bude zaměřeno na technologii Shibboleth. Školení se uskuteční 14. a 20. října. Podrobnosti ke školení jsou vystaveny na stránkách eduID.cz.

Sdružení CESNET ve spolupráci s pracovní skupinou při AKVŠ pokračuje v práci na spouštění shibbolethové autentizace u elektronických informačních zdrojů. Aktuální stav je možné sledovat v průběžně aktualizované tabulce v rámci systému Google Docs [3].

Na Univerzitě Karlově v Praze se připravuje spuštění shibbolethové autentizace u knihovních systémů SFX, MetaLib, Aleph a DigiTool pro dosažení uživatelsky komfortního prostředí s jednotným přihlášením (Single-Sign-On) se zdroji EBSCO a dalšími elektronickými zdroji, u kterých bude shibbolethová autentizace spuštěna. EZproxy na Univerzitě Karlově je již provozována v rámci Shibbolethu.

V druhém kole výběrového řízení Fondu rozvoje Cesnet v oblasti 'I.B. Pokročilé aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť' je vyhlášena podpora pro aplikace využívající federativní správu identit. Text vyhlášení je vystaven na adrese http://fondrozvoje.cesnet.cz/vyhlaseni.aspx [4].

Zdroje:
  1. PAVLÍK, Jiří. [Screencast přístupu k platformě EBSCOhost na Univerzitě Karlově v Praze s využitím technologie Shibboleth] [online]. [cit. 2009-09-30]. Vytvořeno s využitím softwaru Jing. Dostupné na World Wide Web: <http://screencast.com/t/j5hhOJyX>.
  2. Česká akademická federace identit eduID.cz [online]. Praha : CESNET, poslední úprava: 2009-09-28 21:04 [cit. 2009-09-30]. Nastavení autentizace a autorizace u EBSCOhost. Dostupné na World Wide Web: <https://www.eduid.cz/wiki/eduid/admins/howto/deploy/ebscohost/index>.
  3. eduIDprospects [online]. [cit. 2009-09-30]. Přehled stavu jednání o připojení do eduID.cz s postytovateli elektronických zdrojů. Dostupné na World Wide Web: <http://spreadsheets.google.com/pub?key=p7iWN6CyoYrioY3w4q6PfWg>.
  4. Fond rozvoje CESNET, z.s.p.o. [online]. Praha : Fond rozvoje CESNET, 23. 9. 2009 [cit. 2009-09-30]. Vyhlášení výběrového řízení Fondu rozvoje sdružení CESNET, z.s.p.o. Vyhlášení kola 2009/2. Dostupné na World Wide Web: <http://fondrozvoje.cesnet.cz/vyhlaseni.aspx>.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PAVLÍK, Jiří. Přístup k EBSCOhost na Univerzitě Karlově prostřednictvím technologie Shibboleth. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 10 [cit. 2024-04-18]. urn:nbn:cz:ik-13243. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13243

automaticky generované reklamy
registration login password