Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Otázky prestiže knihovnického povolání

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Otázky prestiže knihovnického povolání

0 comments

Přednáška prof. PhDr. Jiřího Cejpka, CSc. "Otázky prestiže knihovnického povolán" se uskutečnila dne 8. června 2005 v Knihovnickém informačním centru Fakulty stavební VUT v Brně. Přednášky se zúčastnil poměrně vysoký počet knihovníků z brněnských vysokoškolských knihoven.Publikace a přednášky pana profesora Cejpka jsou stále aktuální, jsou vedeny v hlubokých filozofických úvahách a jsou pojaty v širších souvislostech. Podněcují nás přemýšlet nejen o budoucím vývoji knihoven a o roli knihovníka v digitálním věku, ale také o procesech zpracování informací včetně lidského myšlení. Budoucnost knihoven a s tím souvisejícího knihovnického povolání vidí J. Cejpek nadějně, ovšem při splnění určitých podmínek:

  • knihovny si musejí zachovat své veřejno-právní postavení a sloužit společnosti jako celku,
  • knihovny musejí nabídnout vedle tištěných zdrojů také nové technologie umožňující přístup k elektronickým informačním zdrojům,
  • knihovny musejí být účelně a esteticky vybaveny,
  • knihovníci vnášejí řád do chaosu informačních zdrojů a působí jako zprostředkovatelé při jejich vyhledávání, vzhledem k automatizaci knihoven se mohou více věnovat poradenské a pedagogické činnosti.

V posledním desetiletí došlo k výrazné transformaci českých vysokoškolských knihoven, které se stávají nepostradatelnou součástí každé vysoké školy. Transformace knihoven je nejen v rukou knihovníků a informačních specialistů, ale také v rukou pedagogů, vědeckých a výzkumných pracovníků, a především v rukou akademických funkcionářů.

Prestiž knihovnického povolání je zatížena minulostí, je však zapotřebí ji posílit, aby toto povolání získalo společenské uznání stejně jako např. povolání lékaře, učitele nebo právníka. Knihovník musí být člověk vzdělaný, schopný filozofického i logického myšlení, zapotřebí jsou dnes i jeho pedagogické schopnosti. Aby si knihovník vydobyl postavení a uznání na vysoké škole a stal se právoplatným členem akademické obce, tak jak je tomu ve vysokoškolských knihovnách vyspělých zemí, je však ještě zapotřebí vykonat mnoho úsilí.

Prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc. je významnou osobností českého knihovnictví, je autorem mnoha odborných publikací i přednášek v Českém rozhlase. Jako vysokoškolský profesor přednášel na Univerzitě Karlově v Praze, na Slezské univerzitě v Opavě a na Masarykově univerzitě v Brně.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
DAVIDOVÁ, Marie. Otázky prestiže knihovnického povolání. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 8 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-11904. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11904

automaticky generované reklamy
registration login password