Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Noc s Andersenem aneb Když si hrají malí i velcí a nezlobí

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Noc s Andersenem aneb Když si hrají malí i velcí a nezlobí

0 comments

Už poosmé vyhlásil Klub dětských knihoven SKIP ČR mezinárodní akci Noc s Andersenem, kterou pořádá k podpoře dětského čtenářství, na ukončení kampaně Březen - měsíc internetu a k oslavě Mezinárodního dne dětské knihy.

Každá přihlášená knihovna, družina či škola připravuje pestrý program plný soutěží, her a dobrodružství a vyvrcholením je pak kouzelná společná noc v knihovně, spojená s předčítáním před spaním, které v mnoha rodinách bohužel už téměř vymizelo. Je to velká škoda, protože je tím narušeno jedno z velkých pout mezi rodiči a dětmi a děti jsou ochuzeny o ten překrásný pocit, kdy zavrtány ve svých pelíšcích prožívají dobrodružství se svými pohádkovými hrdiny, kteří se jim často vloudí i do snů.

Dětské oddělení Ústřední knihovny města Ostravy se na letošní „Noc“ připravilo vskutku velkolepě. Program byl lákavý a vypilovaný do všech detailů, neboť jeho příprava začala postupně vtahovat do děje stále více dospělých kolegů a jejich nápadů a jen „pevná ruka“ vedoucí oddělení a hlavní organizátorky Mgr. Holaňové zajistila, že se v konečné fázi Noci s Andersenem nezúčastnilo více dospělých než dětí.

Projekt, můžeme-li takto odlidštěně tuto krásnou akci nazývat, byl zaměřen na výročí a tvorbu bratrů Čapků. Děti se svými kamarády skřítky z království Obraťlist a jeho královnou hledaly Devatero pohádek, které se někam zatoulaly (nebo je někdo odcizil?). Než je znovu objevily, prošly mnoha zkouškami, ve kterých musely prokázat mnoho důvtipu, a dokonce i své jazykové znalosti. Úspěšné pátrání zakončily slavnostním vhozením poselství do řeky Ostravice. Poselství, že „kniha je nejlepší přítel člověka“, bylo přeloženo do několika jazyků, což je nanejvýš namístě, neboť v loňském roce jsme obdrželi zprávu o vylovení vzkazu až z Polska.

Cestou zpět děti zabloudily i do alchymistické dílny Mistra Krakatita, a když chemické reakce doprovázené světelnými efekty začaly konkurovat každoročnímu novoročnímu ohňostroji, raději mistra z bezpečnostních důvodů opustily. Velký loupežnický bál, který následoval, a kde se zcela znemožnil Knihožrout obecný svou neschopností zapamatovat si jednoduché kroky loupežnického tance, však zdaleka nebyl vyvrcholením večera. Tím byla stezka odvahy, která vedla temnými a spletitými chodbami podzemí knihovny, v jejichž zákoutích číhali upíři, umrlci, divoženky a vůbec jakási chátra nedobrá, aby naše statečné hrdiny z cesty svedla. To se jim nepovedlo a kněžna Morgana je diplomem pasovala na Nebojsy. Všichni bez rozdílu se pak sešli u bohaté tabule, kde dobře a někteří i hodně pojedli a za zvuků lítajících Rychlých špuntů pozdravili pohádky, knížky, čtení, knihovnu, knihovnice…To byla ta příslovečná poslední kapka a nikoho už nelákalo nic víc, než teplý pelíšek a …. no přeci pohádka na dobrou noc. A pak už jen všichni sladce spali a spali a spali… a zdálo se jim o příští Noci s panem Andersenem.

Královna a její rada

Královna a její rada

Úkoly zvládneme

Úkoly zvládneme

Kam až letos dopluje?

Kam až letos dopluje?

Za dobrou práci sladká odměna

Za dobrou práci sladká odměna

A teď už jen sladce spát

A teď už jen sladce spát

Poznámka redakce: Příspěvek byl rovněž nabídnut informačním novinám pro Moravskou Ostravu a Přívoz – Centrum.
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MIKUŠKOVÁ, Miroslava. Noc s Andersenem aneb Když si hrají malí i velcí a nezlobí. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5 [cit. 2023-06-02]. urn:nbn:cz:ik-12784. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12784

automaticky generované reklamy
registration login password