Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nesourodý přehled tagů HTML

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Nesourodý přehled tagů HTML

0 comments
Rubrika: 
MIKLE, Pavel:
Referenční příručka jazyka HTML.
Brno, UNIS Publishing 1996. 55 s

Drobná, velmi přehledně zpracovaná publikace nabízí souhrn základních tagů jazyka HTML. Zdůrazňuji základních, neboť přes autorovo ujištění, že kniha obsahuje mimo jiné všechny nestandardy zavedené Nestcape, zde mnohé chybí - kromě toho že zcela chybí nestandardy MS Exploreru, které Netscape občas podporuje např. <BG SOUND>. Ve světle dynamických změn v jazyce HTML je toto tvrzení značně odvážné, vezmeme-li v úvahu, že jeho vývoj probíhá zároveň v několika rovinách. Tagy zde popsané jsou pojaty vysloveně důkladně, včetně všech atributů a jejich hodnot, chybí snad jen ukázky. Proto je publikace ideálním doplňkem pro práci s HTML editory. Je určitě vhodná jak pro začátečníky k prvnímu seznámení s HTML, tak pro pokročilé k oživení a doplnění znalostí.

Ač autor v úvodu upozorňuje, že tagy jazyka se liší od prohlížeče k prohlížeči, neuvádí toto specifikum důsledně v jednotlivých případech, což je dnes bohužel pro tvůrce webovských stránek prakticky nejdůležitější údaj. Kniha je poznamenaná značnou nesourodostí odborné terminologie (např. některá hodnota je standardní jiná implicitní). Vzhledem k tomu, že pod publikací je podepsán jeden autor, je to přinejmenším podivné.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JONÁKOVÁ, Karolina. Nesourodý přehled tagů HTML. Ikaros [online]. 1997, ročník 1, číslo 4 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-10051. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10051

automaticky generované reklamy