Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Internet a medicína 2001, ročník 5, číslo 8 Recenze 6.966 x 1
Co vyšlo... v prosinci 1998 1999, ročník 3, číslo 1 Ikaros doporučuje 12.672 x 1
Medicína založená na důkazech (evidence - based medicine), Cochranova knihovna a rozhodovací procesy v medicíně 2001, ročník 5, číslo 11 Medicína a informace 10.142 x 1
Elektronické studijní texty ÚISK 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 15.680 x 1
Čtyřicet let od založení informačního průmyslu v Čechách 2012, ročník 16, číslo 10 Informační politika 7.939 x 1
Akvizice elektronických časopisů 2002, ročník 6, číslo 5 Elektronické seriály 7.337 x 1
Zpráva ze satelitní konference IFLA - Od uprchlíků k občanské integraci 2017, ročník 21, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 2.865 x 1
Slovníková část Internetové jazykové příručky 2009, ročník 13, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 13.587 x 1
Aprílové miniatury 2010, ročník 14, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 6.773 x 1
Čtení O Praze nad Prahou 2007, ročník 11, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 12.815 x 1
Poprvé a naposledy 1999, ročník 3, číslo 3 Kyberfeministické okénko 5.561 x 1
Neziskové organizace už vědí, jak vytěžit internet 2009, ročník 13, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 7.770 x 1
Exkurze v Odborné knihovně České národní banky 2011, ročník 15, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 6.800 x 1
Konference NAPLE 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 8.509 x 1
Zpráva a dojmy z 10. ročníku konference ILDS v Singapuru 2007, ročník 11, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 7.003 x 1
Zpráva z konference ECDL 2006 2006, ročník 10, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 9.028 x 1
Hospicová knihovna Cesty domů 2006, ročník 10, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 8.027 x 1
Je český knižní obchod zralý na využívání nových technologií? 2000, ročník 4, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.643 x 1
Využití Competitive Intelligence pro zvýšení konkurenceschopnosti obchodních clusterů (Zdeněk Molnár, Michael Has) 2007, ročník 11, číslo 1/2 Competitive Intelligence I. 6.586 x 1
Nové technologie v systémech firmy Ex Libris a představení Verde - systému pro správu elektronických kolekcí (Jiří Pavlík) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro elektronické inf.zdroje a služby 6.785 x 1

Stránky

registration login password