Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do Knihovny Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Exkurze do Knihovny Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.

1 comments

Exkurzi do Knihovny Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) 31. 3. 2011. Akce se zúčastnilo celkem čtrnáct zájemců.

Knihovna Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., je veřejně přístupná knihovna se zaměřeních na filosofii a příbuzné humanitní obory související s činnostmi ústavu. Vznikla v roce 1953 jako příruční knihovna Kabinetu pro filosofii ČSAV a v roce 1957 se stala knihovnou Filosofického ústavu ČSAV.

Součástí knihovny jsou i tři autonomní badatelské sbírky (dílčí knihovny), a to:

Většinu z 50 000 svazků odborné literatury si je možné vypůjčit absenčně. Cca 2 600 svazků včetně novinek je volně přístupných ve studovně.

Fond obsahuje českou filosofickou produkci, vybrané zahraniční publikace, souborná vydání klasických děl ve výběru, tematické celky literatury dané vědeckou činností ústavu, oborové slovníky a encyklopedie, knižní dary prestižních univerzit a rovněž kontinuální řady odborných periodik. Vedle tištěných publikací knihovna nabízí různorodé elektronické zdroje informací: plnotextové báze elektronických knih a časopisů (například Oxford Reference Online), bibliografické a citační databáze (například Web of Knowledge) a rovněž CD a DVD. Vytváří také přehled vybraných oborových zdrojů dostupných na internetu.

Cenný zdroj informací představují databáze vytvářené vědeckými pracovišti ústavu:

Kromě půjčování knih zajišťuje knihovna také meziknihovní výpůjční služby, elektronické služby, bibliograficko-informační a rešeršní služby a reprografické služby.

Knihovna byla v roce 2002 velmi poškozena velkou povodní. Tehdy bylo téměř zničeno cca 40 000 svazků (cca dvě třetiny tehdejšího knihovního fondu), asi polovinu se podařilo už zachránit, ale část jich ještě čeká na obnovu nebo vyřazení v depozitáři v Jenštejně.

V letech 2002–2004 probíhala rekonstrukce knihovny. V knihovně byl vybudován nový chráněný depozitář.

Později došlo k přehodnocení funkcí knihovny (v souvislosti s tím byly roce 2009 provedeny dílčí architektonické úpravy interiéru) a ke zlepšení uspokojování potřeb čtenářů.

Dnes má knihovna cca pět set uživatelů, ročně je realizováno na tři tisíce výpůjček ročně a čtyři tisíce návštěv. V roce 2010 zaznamenali v knihovně značný nárůst (o tři sta) návštěvníků oproti předchozímu roku. Začali také převažovat externí čtenáři.

Knihovna vychází s rozpočtem 550 000 Kč (350 000 Kč je určeno na akvizici časopisů, 200 000 Kč na akvizici knih). Knihy ze zahraničí se z poloviny nakupují z rozpočtu a z poloviny z grantů. Přírůstek knih je cca 2 000 knihovních jednotek ročně. Je předplaceno 60 titulů časopisů a cca 40 titulů časopisů získává knihovna darem.

V knihovně je používán knihovní software Aleph, v celé knihovně včetně depozitářů je možnost využít bezdrátové připojení k internetu. Ústav má tři sta zaměstnanců, z toho je sedm knihovníků.

Knihovnou nás provázela její vedoucí Mgr. Simona Chlumská. Úvodní informace sdělila v příjemném prostředí Klubu knihovny ve vstupních prostorách v sousedství kostela sv. Jiljí (Husova 6, Praha 1). Tam je možné přijít na výstavy, autorská čtení a pro literárně-kulturní podněty.

Součástí exkurze byla také návštěva Knihovny Centra medievistických studií, prohlídka podzemního skladu knihovny a rovněž ukázka jednoduché a rychlé přípravy skenovaných obsahů knih, které obohacují online katalog knihovny.

Poděkování za příjemnou a přínosnou exkurzi patří naší průvodkyni Simoně Chlumské a také jejím kolegům, kteří se nám při exkurzi věnovali.

Pohled do Klubu knihovny

Pohled do Klubu knihovny

Knihovníkův rok, jedno z děl Tomáše Perglera vystavených v Klubu

Knihovníkův rok, jedno z děl Tomáše Perglera vystavených v Klubu

Simona Chlumská, vedoucí knihovny

Simona Chlumská, vedoucí knihovny

Eva Cerniňáková, jedna z účastnic exkurze, prohlížející si šetřič obrazovky upozorňující na novinky ve fondu knihovny

Eva Cerniňáková, jedna z účastnic exkurze, prohlížející si šetřič obrazovky upozorňující na novinky ve fondu knihovny

Příjemné prostředí knihovny dotvářejí historické fotografie místa

Příjemné prostředí knihovny dotvářejí historické fotografie místa

Účastníci exkurze

Účastníci exkurze

Účastníci exkurze v Knihovně Centra medievistických studií

Účastníci exkurze v Knihovně Centra medievistických studií

Pohled do studovny s volně přístupným fondem

Pohled do studovny s volně přístupným fondem

Pohled za výpůjční pult lákající nejenom milovníky filosofických děl, ale i milovníky dobré kávy

Pohled za výpůjční pult lákající nejenom milovníky filosofických děl, ale i milovníky dobré kávy

Zvoneček pro zavolání služby dočasně doplněný pravou knihovnickou kávou

Zvoneček pro zavolání služby dočasně doplněný pravou knihovnickou kávou

Účastnice exkurze Eva Cerniňáková a Hana Tomanová při diskusi se Simonou Chlumskou v závěru exkurze

Autorkou fotografií je Linda Jansová. Další fotografie jsou k dispozici na adrese http://www.facebook.com/media/set/fbx/?set=a.10150139501249071.279153.574344070&l=9a0b90b9b9.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MĚCHUROVÁ, Zdenka. Exkurze do Knihovny Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5 [cit. 2023-12-07]. urn:nbn:cz:ik-13709. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13709

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

V textu byly opraveny drobné nepřesnosti týkající se zejména založení knihovny, názvů dílčích knihoven, počtu svazků a rozpočtu.

registration login password