Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
[CPK2] Centrální portál knihoven – průzkum potřeb knihoven 2014, ročník 18, číslo 1 Výzkumná činnost 4.469 x 3
[CPK3] V čem se shoduje a odlišuje pohled knihoven a uživatelů na Centrální portál knihoven 2014, ročník 18, číslo 1 Výzkumná činnost 3.447 x 2
[Schovaný, tajný a nenápadný] Silvestr 2016 2016, ročník 20, číslo 13 Editorial 22.018 x 23
»Celá tato soutěž je zcela na hovno« 2004, ročník 8, číslo 13 Z redakční pošty 10.441 x 1
»Dobrý den, já jsem Kniha« – příspěvek k oborové onomatoterminologii 2009, ročník 13, číslo 13 Pokroky v oborové terminologii 10.294 x 0
»Je to vražda, smazala« – ritualizované mordy ve virtuálním prostoru 2008, ročník 12, číslo 13 Ze společnosti 7.966 x 1
»Jste preventivně zadržen!« - Městská policie Brno pořídila technologie poprvé představené ve filmu Minority Report 2008, ročník 12, číslo 13 Odhalení 9.334 x 2
»Mohli byste mi poslat alespoň jeden výtisk Vašeho e-časopisu?« 2005, ročník 9, číslo 13 Z redakční pošty 10.392 x 0
»Nechám vás zmizet jako rigorózní práci z plzeňský univerzitní knihovny« – veselou notou na okraj jednoho skandálu 2009, ročník 13, číslo 13 Aféry 15.518 x 0
»Strava. Byl bych snesl více« 2004, ročník 8, číslo 13 Knihovnické archivy 8.988 x 0
„Just-in-case“ versus „just-in-time“ aneb Vyřešily to peníze... 1997, ročník 1, číslo 7 Elektronické publikování 16.108 x 3
„Projekt B“ konečně odhalen! 2006, ročník 10, číslo 13 Odhalení 10.849 x 1
„Psi a dojné krávy“ aneb Zkratkou k marketingu knihovny 2011, ročník 15, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.282 x 1
„Umíte číst?“ 2007, ročník 11, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 8.277 x 0
„Veselý kopeček“ aneb budoucnost Národní knihovny ČR a Klementina 2007, ročník 11, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 16.551 x 4

Stránky

registration login password