Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Elektronická informační kriminalita 2006, ročník 10, číslo 8 Právo v informační společnosti 35.812 x 1
Digitální knihovna a automatizované zpracování dotazů aneb Týden knihoven ve Vědecké knihovně v Olomouci 2002, ročník 6, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 34.824 x 1
Kódování informací pro osoby se smyslovým postižením 2007, ročník 11, číslo 9 Informační věda 34.776 x 2
Oxford University Press 2008, ročník 12, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 33.931 x 1
Co čte Myšpulín, Fifinka, Bobík a Pinďa a co z toho plyne nejen pro charakter jejich postav 2008, ročník 12, číslo 13 Psychologie čtenáře 32.256 x 34
Elektronické časopisy a systém ISSN: second edition 1999, ročník 3, číslo 10 Elektronické publikování 31.385 x 7
Langweilův model Prahy a jeho digitalizace 2007, ročník 11, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 30.887 x 1
Český národní korpus 1999, ročník 3, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 30.426 x 5
Odhalování plagiátů na Masarykově univerzitě 2006, ročník 10, číslo 11 Informační technologie a elektronická komunikace 30.084 x 5
Informačné systémy a škodlivé kódy od A po Z 2007, ročník 11, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 30.033 x 12
Habilitační práce aneb jak ji neopsat sám od sebe 2008, ročník 12, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 29.922 x 12
Vizualizace historie změn textu 2010, ročník 14, číslo 6 Informační věda 29.634 x 6
Informačné správanie človeka – používatelia informácií v súvislostiach 2005, ročník 9, číslo 9 Informační věda 29.390 x 12
Jazyková poradna na internetu 2006, ročník 10, číslo 4 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 29.167 x 6
Publish, or perish? 2006, ročník 10, číslo 9 Elektronické publikování 28.759 x 6
Bakalářské, diplomové a disertační práce v elektronické podobě na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně 2002, ročník 6, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 27.880 x 1
Bezpečnost dat v informačních systémech 2011, ročník 15, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 27.624 x 9
Nová evropská směrnice o ochraně autorského práva v informační společnosti 2001, ročník 5, číslo 5 Informační politika 26.692 x 4
Mezinárodní konference se zabývala otázkou, zda archivovat web komplexně, nebo výběrově 2005, ročník 9, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 26.441 x 1
Kognitivní aspekty procesu vyhledávání informací 2006, ročník 10, číslo 9 Informační věda 26.388 x 5

Stránky

registration login password