Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Katalog iluminovaných rukopisů Britské knihovny postupně zpřístupňován

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Katalog iluminovaných rukopisů Britské knihovny postupně zpřístupňován

0 comments

Novinku ve svém digitalizačním programu nedávno představila Britská knihovna - online textově-obrazový katalog v celosvětovém měřítku unikátního fondu iluminovaných rukopisů z období 500 až 1600 (v některých případech i z pozdějšího období), který je spravován Western Manuscripts Department. Fond díky své rozmanitosti (zastoupena jsou v něm díla psaná latinsky, řecky, v západoevropských jazycích i staroslověnsky) představuje cenné svědectví o vývoji knižní kultury a zejména knižní malby ve středověku a raném novověku. Mezi nimi najdeme takové skvosty, jakými bezesporu jsou Lindisfane Gospels, anglosaský evangeliář z konce 7. století vyhotovený ve skriptoriu kláštera Lindisfarne pravděpodobně u příležitosti kanonizace tamějšího biskupa Cuthberta, a Sforza Hours, který byl dokončen kolem roku 1520 na zakázku Bony Savojské, vdovy po milánském vévodovi Sforzovi. Oba tyto dokumenty byly již digitalizovány v rámci projektu Turning the Pages.

V současnosti je zpřístupněno asi 200 bibliografických záznamů (další jsou přídávány v půlročním intervalu). Každý z nich je vedle běžných identifikačních údajů tvořen údaji specifickými pro rukopisy - provenience, iluminace, vazba a základní literatura) a doplněn jednou nebo více digitálními kopiemi (jejich počet bude postupně narůstat) v rozlišení zhruba 1400 krát 1800 pixelů (JPEG). V některých případech byly pořízeny z barevných diapozitivů. Zájemci mohou také absolvovat virtuální prohlídku fondem rozdělenou do pěti chronologických etap. Po dokončení projektu (v příštích pěti až deseti letech) budou mít badatelé k dispozici kompletní databázi obsahující 9500 záznamů. Součástí vyhledávacího aparátu je i rejstřík s křížovými odkazy.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Katalog iluminovaných rukopisů Britské knihovny postupně zpřístupňován. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 9 [cit. 2024-05-28]. urn:nbn:cz:ik-11407. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11407

automaticky generované reklamy