Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Internetová jazyková příručka

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Internetová jazyková příručka

0 comments
Anglicky
English title: 
Internet Language Guide
English abstract: 
<p>The article briefly introduces the Czech Internet Language Guide.</p>

Pracovníci oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR v letošním roce spustili ve zkušebním provozu výkladovou část Internetové jazykové příručky, kterou vytvářejí od roku 2004 společně s pracovníky Fakulty informatiky MU. Slovníková část by měla být zveřejněna do konce letošního roku.

Autoři v úvodním textu upozorňují, že do příručky byly zařazeny pouze takové jazykové jevy, na které jsou v jazykové poradně kladeny dotazy opakovaně. Proto se nejedná o komplexní popis současného systému češtiny, přestože některé vybrané jevy jsou vyloženy podrobněji než v jazykových příručkách, z nichž čerpali.

Příručka je rozdělena na čtrnácti hlavních částí, každá má několik podkapitol, které jsou často vzájemně propojeny. Vzhledem k tomu, že se jedná o zkušební provoz, postrádá vzhled webové stránky jakékoliv grafické prvky, ale i přesto je orientace v nabídce poměrně příjemná. V případě potřeby je každá podkapitola dále členěna na dílčí části.

Vyhledávání, byť jen základní, je funkční, avšak je třeba dobře volit klíčové slovo. Hledání je totiž omezeno pouze na text příručky. Po úspěsném nalezení klíčového slova se zobrazí seznam jevů, v nichž se hledané slovo objevuje. Stačí si jen vybrat tu kapitolu, která nás zrovna zajímá.

Internetová jazyková příručka by měla posloužit všem, kdo se potýkají s nejrůznějšímí jazykovými nejasnostmi a nejistotami (nejsou si jisti čárkami v souvětí, psaním velkých písmen či skloňováním nejen přejatých jmen atp). Její nespornou výhodou je okamžitá dostupnost online, je tedy neustále „při ruce“. Společně se slovníkovou částí bude Internetová jazyková příručka vhodným doplňkem tištěných mluvnic a pravidel pravopisu. Nezbývá než příručce přát úspěšný rozvoj a hodně spokojených uživatelů.

Použitý zdroj
Internetová jazyková příručka [online]. Praha : Jazyková poradna ÚJČ AV ČR, c2008 [cit. 2008-10-18]. Dostupné z WWW: <http://prirucka.ujc.cas.cz/>.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
OPÁLKOVÁ, Markéta. Internetová jazyková příručka. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 11 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-12949. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12949

automaticky generované reklamy
registration login password