Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Federativní vyhledávač - Proč je centralizovaný index nezbytný? (Helle Lauridsen)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Federativní vyhledávač - Proč je centralizovaný index nezbytný? (Helle Lauridsen)

0 comments
Autoři: 

Helle Lauridsen

“Dříve jsem studenty učila, jak zacházet s databázemi. My knihovníci rádi hledáme, rádi se proplétáme složitostmi systémů, ale běžní uživatelé takoví nejsou. Ti chtějí výsledek hned.” zmínila na začátku své prezentace Helle Lauridsen a naznačila tak téma svého příspěvku - význam rychlého a centralizovaného vyhledávání.

Podle výzkumu univerzitní knihovny v Datmouthu se studenti se vracejí ke knihovnickým katalogům jako primárním zdrojům hledání pro svůj výzkum. Proto je nezbytné vybavit univerzitní knihovny sofistikovanými vyhledávači. Vyhledávací služba SUMMON je volně k použití, a její hlavní filozofií je okamžitá přístupnost a jednoduchost použití a vyhledávání (pro e-content je však nutné, aby byl uživatel zalogovaný do knihovny). Praktická ukázka s využitím stránek univerzity v Huddersfieldu viz http://library.hud.ac.uk/summon

(pfar)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Federativní vyhledávač - Proč je centralizovaný index nezbytný? (Helle Lauridsen). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2021-12-03]. urn:nbn:cz:ik-13689. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13689

automaticky generované reklamy
registration login password