Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do Střediska vědeckých informací Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Exkurze do Střediska vědeckých informací Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

0 comments
Autoři: 

Dne 3. listopadu 2011 byla pod záštitou pražské organizace SKIP uspořádána exkurze do Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB AV ČR). Akce se zúčastnilo celkem patnáct zájemců ze sedmi různých knihoven.

Po úvodním setkání byli účastníci exkurze rozděleni na dvě skupiny, které se vystřídaly v návštěvě dvou laboratorních pracovišť. V rámci návštěvy laboratoří se naskytla možnost nahlédnout do prostor, v nichž dochází k řízené genetické úpravě rostlin, jež jsou dále využívány k bioremediaci. Vedlejší laboratoř se pak zabývala analýzou různých chemických vzorků prostřednictvím magnetické rezonance (NMR spektroskopie). V obou laboratořích byla pro návštěvníky připravena také poutavá přednáška k problematice, které se dané pracoviště věnuje.

Po návštěvě laboratoří následovala návštěva Střediska vědeckých informací (SVI) ÚOCHB AV ČR. To se – stejně jako výše zmíněné laboratoře – nachází v budově na Flemingově náměstí v Dejvicích. Jeho provoz je zajišťován celkem devíti pracovníky, kteří reprezentují celkem 8,4 přepočtených úvazků. Nejvíce uživatelů SVI pochází z řad aktivních vědeckých pracovníků, jichž v ÚOCHB AV ČR působí přibližně 300. Vzhledem k tomu, že vědci spíše čtou vědecké články (monografie poté sami píší), nedisponuje SVI vysokým počtem monografií. S tímto faktem souvisí výrazné využívání elektronických zdrojů (mj. přes sto tisíc stažených článků ročně) a také meziknihovní výpůjční služby a služby dodávání dokumentů (roční objem představuje zhruba 1 600 položek, přičemž přibližně třetinu představují dokumenty požadované ze strany ÚOCHB AV ČR, dvě třetiny pak dokumenty požadované z ostatních knihoven). Tento jev implikuje fakt, že v SVI je budován kvalitní fond. Za zmínku také stojí informace, že SVI má na starosti agendu zpracování záznamů o publikacích do databáze ASEP. Podle oficiálních informací z internetových stránek SVI pak tato databáze představuje systém sběru, zpracování, uchovávání a šíření informací o publikacích a jiných informačních výstupech základního výzkumu v AV ČR. Celoakademická databáze ASEP je zdrojem údajů pro Rejstřík informací o výsledcích (RIV) státem podporovaného výzkumu a vývoje. Ze strany ÚOCHB AV ČR do databáze ASEP přibývá na 500 záznamů ročně.

V současné době má SVI k dispozici sklad v Papírenské ulici, do budoucna je však počítáno s umístěním skladu v nové budově, která by měla vzniknout v nynějším dvoře budovy na Flemingově náměstí (některé z uvažovaných studií je možné zhlédnout v parteru hlavní budovy). Ze současných prostor ve třetím patře budovy na Flemingově náměstí by se pak SVI mělo v budoucnu přestěhovat do prostor v prvním patře, kde kdysi již působilo, a současné prostory dát k užívání vedení ÚOCHB AV ČR.

Podrobnosti o organizaci SVI, fondech i dalších poskytovaných službách jsou dostupné na adrese http://library.uochb.cas.cz/.

Budova ÚOCHB AV ČR

Budova ÚOCHB AV ČR

Z návštěvy laboratoří

Z návštěvy laboratoří

Z návštěvy laboratoří

Z návštěvy laboratoří

Z interiéru SVI

Z interiéru SVI

Z interiéru SVI

Z interiéru SVI

Účastníci exkurze

Účastníci exkurze

Úplná fotodokumentace je k dispozici na adrese http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150346325704071.342592.574344070&type=1&l=04fd33db0b. Autory fotografií jsou Linda a Václav Jansovi.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MACH, Filip. Exkurze do Střediska vědeckých informací Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 12 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-13783. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13783

automaticky generované reklamy