Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do Informačního centra vlády ČR

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Exkurze do Informačního centra vlády ČR

0 comments
Poznámka redakce: Exkurzi do Informačního centra vlády ČR uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) 17. března 2010.

Myšlenka zřídit Informační centrum vlády ČR (ICV) vznikla v roce 2007. Zkušební provoz byl zahájen 3. června 2009 ve Vladislavově ulici v Praze 1. Dům, v němž je ICV umístěno, byl postaven ve funkcionalistickém stylu v roce 1927 podle návrhu architekta Josefa K. Říhy. Detašované pracoviště vzniklo také proto, aby měla veřejnost do jeho prostor snadný přístup (podrobnosti o knihovně Úřadu vlády ČR ve Strakově akademii najdete ve zprávě z exkurze konané v roce 2008, pozn. red.).

Hlavním cílem ICV je poskytování informací o činnosti vlády ČR, jejích poradních a pracovních orgánech a o činnosti Úřadu vlády. Nabízí informační servis – osobní, telefonický, e-mailový –, dále také letáky, prezenční knihovní fond, specializované databáze a přístup k internetu.

Vydává vlastní publikace, s velkým úspěchem se setkala brožura o ústavě (Cesty české ústavnosti. K 90. výročí přijetí první československé ústavy). Pořádá rovněž moderované diskuze pro veřejnost, přednášky pro školy a semináře pro odborníky.

ICV se snaží propojovat jednotlivé resorty. Nabízí zázemí a platformu pro výměnu zkušeností pracovníků státní správy. Spolupracuje také se školami, připravuje pro ně vzdělávací cyklus a vydává podklady pro učitele. Velký zájem je o přednášky s tématy lidských práv, bezpečnostní politiky nebo drog.

Do plného provozu ICV vstoupilo 16. září 2009. Jeho ředitelkou je Lucie Wittlichová, která byla naší skvělou a fundovanou průvodkyní. Seznámila nás se službami, které ICV poskytuje občanům. Kromě osobní návštěvy v době od 10 do 18 hodin v pracovní dny je možné využít i telefonickou linku nebo zaslat e-mail. Jak již bylo naznačeno, k dispozici je knihovna prezenčního typu, přístup do specializovaných databází a k internetu.

Šéfredaktorkou webových stránek ICV je Vanesa Šlosárková. Internetové stránky nabízejí přehled často kladených dotazů a tematické rubriky např. z oblasti historie a z vydavatelské a publikační činnosti se vztahem k vládní agendě. Informují i o výstavách s politickými tématy, dnech otevřených dveří, exkurzích. Najdeme tu potřebný chronologický seznam českých, slovenských a československých vlád od roku 1918 do současnosti či přístup do katalogu knihovny. Obsahují také zábavné prvky – soutěže o ceny a ankety. Návštěvnost webu má stoupající tendenci a v lednu tohoto roku byla zprovozněna stránka Úřadu vlády ČR na Facebooku.

Do centra je bezbariérový vstup a ve výlohách centra je kromě plakátů upozorňujících na zajímavé akce, výstavy apod. nainstalovaná doteková obrazovka, na níž jsou zobrazovány aktuality a internetové stránky vlády.

Atraktivní novinkou, která byla v závěru exkurze zmíněna, je možnost navštívit vilu Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí. Je přístupná poslední víkend v měsíci od května do října v době od 10 do 17 hodin.

Vstup do ICV

Vstup do ICV

Vstup do ICV

Interiér ICV (nechybí portréty členů vlády)

Interiér ICV (nechybí portréty členů vlády)

Pohled do studovny

Pohled do studovny

Účastníci exkurze

Účastníci exkurze

Lucie Wittlichová při výkladu o ICV

Lucie Wittlichová při výkladu o ICV

Vanesa Šlosárková prezentující webové stránky ICV (vpravo Lucie Wittlichová)

Vanesa Šlosárková prezentující webové stránky ICV (vpravo Lucie Wittlichová)

Diskuse mezi účastníky

Diskuse mezi účastníky

Autorkou fotografií je Linda Jansová.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PEŠOUTOVÁ, Ivana a SEMECKÁ, Dagmar. Exkurze do Informačního centra vlády ČR. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 4 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-13398. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13398

automaticky generované reklamy
registration login password