Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronická konference "Školní knihovna – základ moderního Školního studijního a informačního centra"

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Elektronická konference "Školní knihovna – základ moderního Školního studijního a informačního centra"

0 comments
Autoři: 

Otevíráme diskusi na téma: školní knihovny a informatika. Školní knihovny s rozšířenou funkcí – tedy Školní studijní a informační centra (dále ŠSIC) jsou nedílnou součástí škol v mnoha zemích Evropské unie. U nás se rozvoji těchto center nedostává z mnoha důvodů dostatečné vážnosti a podpory.

Současná situace ve vzdělávání však naznačuje, že se budeme muset nad problémem funkčních ŠSIC vážně zamýšlet. Nedávno byly ukončeny výzkumy věnované funkční a čtenářské gramotnosti žáků i dospělých, v nichž Česká republika nedopadla nejlépe.

Nápravu bude nutno hledat ve všech typech vzdělávacích zařízení, především však na základních a středních školách. Školu v době informační společnosti si lze jen těžko představit bez informačního zázemí a SŠIC je právě tím specializovaným zařízením, které se stará o zprostředkování informací pro pedagogy i žáky v klasické i elektronické podobě.

Výzkumný ústav pedagogický v Praze pořádá již několik let semináře, které se zabývají otázkami výuky informatiky, práce s informacemi i problémy vytváření informačního zázemí ve školách.

Vyzýváme pedagogy, školní knihovníky či informační pracovníky, studenty, rodiče i širší veřejnost k diskusi na téma práce s informacemi na školách – informační zázemí škol, vytváření školních knihoven či školních studijních a informačních center.

Cílem elektronické konference je pomoci při vytváření modelu Školního studijního a informačního centra, který by vycházel z nadnárodních doporučení a standardů a zohledňoval přitom naše podmínky.

Odkazujeme na stránku Česká škola, kde jsou publikovány aktuální informace o školství a mimo jiné článek "Standard Školního studijního a informačního centra".

Své připomínky, náměty, můžete zasílat buď jednotlivě nebo všem účastníkům konference.

#?-:nbsp;

Přihlášení do elektronické konference a zasílání příspěvků:
1. Na adresu "listserv@ceskaskola.cz" poslat mail s textem "subscribe SIC-l" (jde o malé L ne o číslici 1). Konference Vám vrátí potvrzení registrace ("subscribed").
2. Jako registrovaný zasíláte příspěvky na adresu "SIC-l@ceskaskola.cz".
3. Odhlášení z konference. Na adresu "listserv@ceskaskola.cz" zašlete text "unsubscribe SIC-l".
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JONÁK, Zdeněk. Elektronická konference "Školní knihovna – základ moderního Školního studijního a informačního centra". Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 5 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-12366. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12366

automaticky generované reklamy
registration login password