Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dvě třetiny projektů přihlášených do programu 1N nehodnoceno z formálních důvodů

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Dvě třetiny projektů přihlášených do programu 1N nehodnoceno z formálních důvodů

0 comments
Autoři: 

Výsledky soutěže o grantovou podporu v rámci programu ministerstva školství 1N, které byly zveřejněny s předstihem již 10. prosince, přinesly velké překvapení. Z celkového počtu 99 doručených projektů bylo přijato pouze 16 - nejúspěšnější institucí se stala Masarykova univerzita s pěti projekty. Sedm projektů je zaměřeno na zpřístupnění informačních zdrojů (chemie, technické obory, klasická studia, ekonomie, anglistika, umění a informatika), ostatní se týkají tematických bran či portálů a počítačové infrastruktury.

Vůbec hodnoceno nebylo 64 projektů, protože vykazovaly formální nedostatky. Figurují mezi nimi např. projekty "Efektivní zpřístupnění informačních zdrojů pro STM" (elektronické časopisy od vydavatelctví Elsevier, Springer a John Wiley; nositel: STK), "OCLC FirstSearch Service" (Národní knihovna ČR), "Víceoborové informační zdroje pro výzkum a vývoj" (ProQuest 5000; Univerzita Karlova), "Multilicence na vstup do Web of Knowledge (přístup do Web of Science a Journal Citation Reports)" (Akademie věd ČR) a "Jednotná informační brána jako národní portál pro výzkum a vývoj" (NK ČR). V. Hanke z MSMT nám diplomaticky sdělil, že "nelze jednoduše popsat chyby, kterých se předkladatelé dopouštěli", podle našich informací instituce-nositelé většiny projektů z této skupiny nesplnily podmínky kladené na uchazeče veřejných soutěží v oblasti výzkumu a vývoje zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje - konkrétně opomněly prokázat, že vůči nim nebyl podán návrh na prohlášení konkurzu na jejich majetek, a to v souladu s § 18.

V těchto dnech řešitelé, jejichž projekty nebyly přijaty, obdrží od MŠMT (na základě své předchozí žádosti) oficiální zdůvodnění.

Pro pořádek dodejme, že sedm projektů bylo sice komisí doporučeno, ale nakonec nebylo schváleno, a dvanáct dalších nebylo doporučeno.

S největši pravděpodobností bude první čtvrtletí vyhlášeno druhé kolo programu 1N (konečně to bylo naznačeno na webových stránkách MŠMT). Opakovala by se tak situace z předchozího programu LI z roku 1999, kdy bylo v prvním kole také značné množství projektů nehodnoceno z formálních důvodů. Velkou neznámou zůstává, jak velká částka v rozpočtu 1N zbývá. Samotné ministerstvo je skoupé na slovo. Podle dřívější odpovědi V. Kubíkové z MŠMT mělo být první rok rozděleno zhruba 130 miliónů korun. Všichni řešitelé neúspěšných projektů, na které jsme se obrátili, jsou rozhodnuti se zúčastnit i opakovaného grantového řízení.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Dvě třetiny projektů přihlášených do programu 1N nehodnoceno z formálních důvodů. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 1 [cit. 2023-12-07]. urn:nbn:cz:ik-11474. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11474

automaticky generované reklamy