Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dvě svíčky na dortu pro Ikara

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Dvě svíčky na dortu pro Ikara

0 comments
Rubrika: 
Co znamenají dva roky proti věčnosti, pravil by filozof a na důkaz by sledoval oblohu a měl by ze svého hlediska pravdu. Pokud by však do svého univerza zahrnul i kyberprostor, rozhodně by se mýlil. Dva roky, které 14. dubna 1999 uplynuly ode dne, kdy Ikaros přišel na svět (pardon, na Internet), v jeho životě představovaly kritické období, v němž musel překonat řadu překážek - zejména obhájit smysl své existence.
Zdá se to jako včera, když jsme s redakčními kolegy seděli kolem stolu a uvažovali o tom, jak se elektronický časopis dělá, čím se bude zabývat a koho jím chceme oslovit. Hlavní cíl - prakticky dokázat výhody tohoto způsobu odborné komunikace, které zdůrazňujeme nejen v časopise samotném, ale i na oborových akcích, se nám, pevně věříme, podařilo splnit. Tím nechceme říci, že se "projekt Ikaros" nadále nevyvíjí – naopak, jeho "pouze" rámcové ohraničení se jeví jako jeho přednost, umožňuje totiž průběžně korigovat oblasti zájmu i celkovou koncepci časopisu. S potěšením konstatujeme, že na diskusi o dalším směřování se podílejí i externí spolupracovníci. V této souvislosti ovšem musíme sebekriticky dodat, že jsme doufali v intenzivnější kontakty se čtenáři, resp. že se budou častěji vyjadřovat k obsahu, tematickému členění i formě, v jaké Ikaros vychází, a potvrdí tak, že elektronický časopis je založen především na interaktivitě. V tomto duchu také rozvíjíme některé další aktivity kolem časopisu: snaha diskutovat o aspektech elektronického publikování na různých seminářích, kterých jsme se zúčastnili, v rámci naši elektronické diskusní skupiny či pravidelné ankety, jejichž výsledky zveřejňujeme.

Jedním z motivů, proč Ikaros vznikl, byla, jak jsme opakovaně uvedli, tristní skutečnost, že našemu oboru chyběl odborný časopis. Bylo nám jasné, že přes noc nemůžeme profesní veřejnost přesvědčit, že za Ikarem nestojí pomíjivá studentská aktivita sloužící jako prostředek realizace něčích grafomanských tužeb, a zároveň rozptýlit jistou nedůvěru vůči publikování na WWW. Postupně však rostl počet autorů (dosud jich registrujeme 96), kteří s Ikarem neváhali spojit své jméno, a úměrně tomu stoupá jeho "vliv", třebaže nejde o kritérium úspěšnosti, které bychom mohli měřit. Jejich příspěvky jsme vždy vnímali současně jako formu podpory našeho úsilí. Je příznačné, že s většinou spolupracovníků a čtenářů komunikujeme převážně po síti, kdy od nich touto formou například dostáváme soubory s jejich texty, aniž bychom se s nimi v mnoha případech osobně setkali.

Za dva roky Ikaros vyrostl nejen v kvantitě autorů, ale především v kvalitě příspěvků, návaznými aktivitami soustředěnými kolem časopisu a s touto přidanou hodnotou se stal nepřehlédnutelnou součástí oboru. Za dva roky jste si, vážení čtenáři, zvykli na to, že jednou za měsíc najdete na adrese http://www.ikaros.cz články z oblasti informační teorie, informační politiky a informačních technologií, novinky o dění v českém knihovnictví na Internetu, zprávy, recenze, reportáže a odkazy na zajímavé zdroje na WWW. Děkujeme touto cestou všem, kteří naše aktivity kolem časopisu Ikaros jakkoli podpořili, v neposlední řadě v podobě přání k druhým narozeninám Ikara. Doufáme, že Ikaros přináší informace, které vás zajímají, a že nám zachováte přízeň i do dalších let.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Dvě svíčky na dortu pro Ikara. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 5 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-10335. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10335

automaticky generované reklamy
registration login password