Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"POEMs" aneb Trocha poezie...

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

"POEMs" aneb Trocha poezie...

1 comments

V článcích o evidence based medicine (EBM) jsme se zmiňovali o různých "nových" druzích dokumentů, které se v této oblasti pokládají za stěžejní - synopse, systematické přehledy aj., dosud však nepadl termín POEM (Patient Oriented Evidence that Matters). A právě POEM se budeme věnovat v dnešním sloupku.

POEMs svým charakterem patří mezi synopse (strukturovaná abstrakta studií nebo přehledů podložených důkazy), mají ovšem některé speciální vlastnosti. Jedná se o synopse článků-studií, které splňují tři základní podmínky, a sice:

1) přinášejí odpověď na otázku, se kterou se lékaři setkávají v klinické praxi,
2) jsou zaměřeny na výsledky, které mají význam z hlediska pacientů, např. morbidita (nemocnost, výskyt určité nemoci), mortalita (úmrtnost) či kvalita života (po léčbě, zákroku),
3) a mohou výrazně změnit stávající praxi při řešení daného problému.

Jejich opakem jsou tzv. DOEs (Disease Oriented Evidence), které přinášejí neúplné výsledky nebo výsledky charakterizující více nemoc (např. výše hladiny cholesterolu v krvi aj.).

Tak jako články přinášející výsledky výzkumu či systematické přehledy, mají i POEMs více méně striktně stanovenou strukturu, její popis lze najít např. v pokynech pro autory InfoPOEMS. Jejich maximální délka by se měla pohybovat kolem 700 slov, autorům je doporučováno vyhnout se příliš odborným pojmům z oblasti statistiky a epidemiologie a také používat aktivum místo pasiva, protože "tento způsob je záživnější". Samotný POEM sestává z názvu, citace článku, jehož je synopsí, a částí, které charakterizují danou studii. Nejprve je uvedena klinická otázka, tedy problém, který studie řeší, pak následuje stručný úvod do problematiky a popis populace zahrnuté do studie (s důrazem na to, zda se jedná o pacienty, s kterými se lékaři ve své praxi běžně setkávají). Důležitou částí je posouzení průběhu studie a validity výsledků a poukázání na případné nedostatky a omezení v aplikovatelnosti výsledků. POEM také obsahuje shrnutí výsledků studie, ovšem zdaleka nejdůležitější částí jsou doporučení pro klinickou praxi, která mají být návodem, jak výsledky studie použít pro změnu stávající praxe. Slovo změna je podstatné, neboť studie, které pouze potvrzují již zaběhnutou praxi, nejsou pro tvorbu synopsí obvykle vybírány.

Kde se s POEMs můžeme na webu potkat? Prvním, kdo začal uveřejňovat POEMs, byl časopis Journal of Family Practice (JFP), a to v roce 1994. V současnosti vybírá redakční tým měsíčně osm studií z více než devadesáti časopisů, které jsou z hlediska primární péče nejužitečnější. Tyto POEMs jsou však přístupné pouze předplatitelům tištěné verze časopisu. Je možné si rovněž předplatit newsletter Evidence Based Practice, což je odnož JFP, uveřejňující další POEMs a jiné evidence based dokumenty, které se do mateřského časopisu nevešly.

Druhým zdrojem POEMs je rovněž placený systém InfoPOEMs : Clinical Awareness System, jehož součástí je i vyhledávací aplikace Medical InfoRetriever. Jeho databáze obsahuje kromě POEMs převzatých z JFP, jejichž archiv (od roku 2001 zpětně) je zde dostupný zdarma na webu, také POEMs vlastní, na nichž se podílí redakční tým InfoPOEMs a externí spolupracovníci. Roční přírůstek činí cca 450 dokumentů, kromě toho zahrnuje databáze i další vybrané evidence based zdroje, např. abstrakta z Cochrane Database of Systematic Reviews.

POEMs jsou bezesporu užitečnou pomůckou, stejně jako ostatní dokumenty vznikající v rámci evidence based medicine/practice. Uvidíme, dorazí-li i k nám.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JAROLÍMKOVÁ, Adéla. "POEMs" aneb Trocha poezie.... Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 8 [cit. 2024-06-14]. urn:nbn:cz:ik-10940. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10940

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Vážená paní Jarolímková,

chtěla bych upozornit, že odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství Practicus (www.practicus.cz)pravidelně na svých stránkách vydává 3 synopse vybrané ze seznamu info POEMs aktuálně vyšlého v daném měsíci.

MUDr. Jaroslava Laňková
vedoucí redaktorka časopisu Practicus

registration login password