Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Co je a k čemu je tvořivost

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Co je a k čemu je tvořivost

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 
Marie KÖNIGOVÁ : Tvořivost = kreativita. UK FF, Praha 1999. 197 str., 2.vydání

V předchozím vydání se hovoří o nejrůznějších tématech z oblasti kreativity. Toto vydání je rozšířeno o dvě další kapitoly, o Stimulaci kreativity a o Kreativitu a osobní svobodu. Řadu z nich si můžete zopakovat, vracet se k nim. Jednak proto, že jsou nosná, zajímavá a důležitá a jednak proto, že jsou živá a dynamická. Vyvíjí se společně s námi a po několika letech lze vidět určitý posun v postojích k danému tematickému okruhu.

Základní teze říká, že KREATIVITU lze cvičit, že se kreativním přístupům můžeme naučit. Už v první knížce se zdůrazňuje vazba mezi myšlením a jazykem. V VII.kapitole se velkým obloukem k tomuto tématu vracíme v souvislosti s vnitřní řečí.

Nemalá pozornost je věnována bariérám tvořivosti, blokům v nás i mimo nás a kreativním technikám jak tyto bariéry překonávat. Celým cyklem o kreativitě prolíná jako červená nit nezbytnost pozitivního myšlení, pozitivních postojů, tzn. naučit se dívat na každou věc z té lepší stránky, nebýt šiřiteli špatných zpráv.

Pozitivní myšlení představuje určitý zájem o svět, je také nezbytnou součástí duševní hygieny, tedy psychohygieny:

  • umět mít radost z malých věcí,
  • nic není v životě zadarmo, v životě máme hodně co vracet,
  • pozitivní postoj vůči sobě samému, z toho plyne schopnost čelit životním nesnázím,
  • pěstovat smysl pro krásu, buďte spokojení: "Jsi-li spokojen s málem, časem získáš víc."
Naopak, myslíme-li často negativně, pak rychleji stárneme.

V knížce se hovoří o tom, jak pracuje lidská mysl, jaké funkce plní mozek a také, a to hlavně, co znamená tvořivá cesta neboli Via Creativa. Jedním z velkých témat kreativity je psychologie kreativity, jako obor poměrně mladý a nový.

Ve všech cvičeních se vyprávějí příběhy a příklady. Jedno téma se zabývá tvůrčím přístupem k životu. Mnozí procházíme náročnými, těžkými životními situacemi. Upnutí se ke studiu nás donutí k činnosti, pomáhá nám podívat se na vlastní starosti z jiného úhlu pohledu, mnozí nacházíte ve studijních vztazích pomocnou ruku. Cítíte, že jsme na jedné struně. Vytváří se tvůrčí a přátelská atmosféra, studujete více oborů, které se mnohdy doplňují a stimulují.

Nemohu pominou jedno téma, které se mně velice líbilo a doufám, že i vám se bude líbit. Je to KREATIVNÍ ČTENÍ, ke kterému vybízí už Jan Ámos Komenský. Také mě zaujalo KREATIVNÍ ZÍSKÁVÁNÍ ENERGIE, tzv. energetický kotel, učí nás kterak přeměňovat negativní energii v pozitivní, jak omezit ztráty energie a kde energii dobíjet. Také KRAETIVNÍ ŘEČ TĚLA má velice stimulující charakter, právě tak jako KREATIVNÍ PŘÁTELSTVÍ a mnohá další.

Knížka Marie Königové je v podstatě shrnutím přednášek pro posluchače Ústavu informačních studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy i pro posluchače rozhlasové Akademie třetího věku.

Lze si ji objednat přímo na Filozofické fakultě UK, Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, prodejna knih.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PAPÍK, Richard. Co je a k čemu je tvořivost. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 6 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-10592. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10592

automaticky generované reklamy
registration login password