Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Blíží se spuštění kontroverzního projektu BibliLeaks.cz!

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Blíží se spuštění kontroverzního projektu BibliLeaks.cz!

0 comments

Česká strana informačních pirátů na začátku prosince na svých webových stránkách oznámila, že od 1. ledna 2011 spustí nový kontroverzní projekt BibliLeaks, který vychází ze známého neméně kontroverzního portálu WikiLeaks. Server BibliLeaks.cz podle slov svých zástupců chystá v průběhu několika dnů zveřejnit veškerou e-mailovou komunikaci mezi knihovnami, a to včetně e-mailů a dokumentů posílaných mimo klasickou a poměrně otevřenou konferenci Knihovna.

Knihovnická obec na tuto zprávu zareagovala zmatkem a zděšením, neboť jak několik knihovníků anonymně přiznalo, řada těchto zpráv má poměrně citlivý charakter a mohla by zásadním způsobem ovlivnit celé české knihovnictví. Alarmující je také objem této získané interní korespondence - zástupci serveru BibliLeaks uvádějí, že se celkově může jednat až o několik desítek e-mailů a minimálně tři naskenované papírové dokumenty!

Situace je skutečně vážná a již nyní, několik dnů před plánovaným spuštěním projektu, se v knihovnických kruzích objevují neklamné známky paniky. Ústav informačních studií a knihovnictví v Praze zablokoval na protest všechny automaty na kávu, pedagogové Kabinetu informačních studií a knihovnictví v Brně na protest demonstrativně smazali celý region VIAKISK v Second Life a v Moravské zemské knihovně se skupina knihovníků šla dokonce zahrabat do neodklizených závějí z včerejší sněhové vánice.

Bouřlivé emoce ale nemusíme pozorovat jen ve velkých institucích. Podle našich informací už o situaci jednala většina místních lidových knihoven Středočeského kraje a v současné době sepisují na svých psacích strojích protestní oznámení, které zašlou do sídla ČSIP a kopii vyvěsí na nástěnku. Pamětníci se shodují, že podobně rozrušené knihovny ještě nezažili.

V podstatě jedinou výjimkou jsou plzeňské knihovny, které se k chystanému projektu vyjádřily vesměs neutrálně. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zdůraznila, že knihovny nemají co skrývat, a pokud z regálů záhadným způsobem mizí knihy či dizertace vystudovaných knihovníků, může za to jen a pouze Bubák František, ale rozhodně se nejedná o pochybení systému či konkrétní osoby. Spolehlivý zdroj nám nicméně prozradil, že se v celém kraji důsledně formátují harddisky a prodej skartovaček vzrostl o 714%.

Zajímavý úhel pohledu na celou situaci nabídl také nezávislý zpravodajský server stouravy.knihovnik.cz, který na svých stránkách o víkendu uvedl, že celá kauza je jen virální kampaní, která má za cíl přilákat čtenáře do knihoven a dostat knihovnickou obec na první stránky médií. Krátce po zveřejnění této zprávy se ale server stal nedostupným a informace tedy bohužel nelze ověřit. Podle všeho jsou náhle nedostupní také i jednotliví redaktoři.

Těžko tedy s určitostí říci, jak se bude celá kauza nadále vyvíjet. Na jednu stranu můžeme očekávat vyšší transparentnost meziknihovní komunikace, ale na straně druhé se může současná situace ještě více vyostřit, a podobně jako v případě WikiLeaks se možná dočkáme žalob, napětí ve společnosti, kybernetických útoků či dokonce plošného odchodu knihovníků a knihovnic z oboru. Doufejme, že ČSIP tyto důsledky zvážila a nebude spuštěním serveru BibliLeaks.cz pouze přilévat olivového oleje do ohně.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠTOGR, Jakub a RYLICH, Jan. Blíží se spuštění kontroverzního projektu BibliLeaks.cz!. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 13 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-13582. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13582

automaticky generované reklamy