Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zprávy ze SKIP

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Zprávy ze SKIP

0 comments
Autoři: 

Knihovnická legislativa

 • První verze tezí věcného záměru nového knihovnického zákona by měla být zpracována MK ČR v závěru února.
 • Bylo zahájeno jednání s JUDr. Masopustovou, která za MK ČR garantuje přípravu nového autorského zákona. Zástupci knihoven tlumočili požadavek, aby nový autorský zákon při zlepšení ochrany práv autoru nebyl překážkou volného šíření publikovaných informací a aby neomezoval tradiční společenské funkce knihoven při zprostředkování publikovaných informací. SKIP se stane jedním z účastníků vnitřního připomínkového řízení.
 • Poslaneckou sněmovnou byl schválen zákon o svobodném přístupu k informacím, ve kterém jsou knihovny charakterizovány jako doporučené místo pro zpřístupnění informací ze státní správy a samosprávy. V březnu bude tento zákon projednávat senát.
 • V souvislosti s přípravou školského zákona bude SKIP usilovat o zařazení problematiky školních knihoven a vymezení úlohy knihoven v oblasti celoživotního vzdělávání do nového zákona.

Informace o dalších aktivitách

 • Tradiční seminář k problematice automatizace knihoven, pořádaný ve spolupráci s ÚISK, bude letos věnován problematice dodávání dokumentů a novým trendům ve vývoji domácích knihovnických automatizovaných systémů. Seminář se bude konat v termínu 7. - 8. září ve velké aule FF UK (Nám. J. Palacha, Praha 1).
 • Záštitu nad 3. Týdnem knihoven ( 18. - 23. 10. 1999) přislíbil převzít ministr Pavel Dostál.
 • Na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě ve dnech 15. - 16. 3. 1999 vystoupí s referátem dr. Ivana Štrossová z OK Havlíčkův Brod. V počítačové laboratoři budou k dispozici dva počítače pro prezentaci webovských stránek českých knihoven.
 • Český překlad Manifestu UNESCO o veřejných knihovnách byl do databáze pro web IFLA odeslán, je zde vystaven v oddílu určeném pro sekci veřejných knihoven IFLA .
 • Pro rozšíření zahraničních kontaktů hledá SKIP anglicky, francouzsky německy hovořící kolegy.
 • Klub dětských knihoven žádá regionální organizace SKIP o spolupráci při průzkumu poboček veřejných knihoven na školách (regiony obdržely dotazník).
  Vyhodnocení průzkumu bude dále využito k řešení problematiky školních knihoven a jejich kooperace s veřejnými knihovnami. Prosí také o poskytnutí informací o pořádání dětských literárních soutěží na adresu:
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RICHTER, Vít. Zprávy ze SKIP. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 4 [cit. 2023-11-29]. urn:nbn:cz:ik-10329. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10329

automaticky generované reklamy