Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zahájení konference (Igor Čermák)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Zahájení konference (Igor Čermák)

0 comments
Autoři: 

Úvodní slova a přivítání pronesl po slavnostní fanfáře prorektor pro informační systém VŠE v Praze RNDr. Igor Čermák, který připomenul, že se konference koná na půdě Vysoké školy ekonomické již pátým rokem. V krátkém projevu zdůraznil nutnost sledování trendů a vývoje na poli informačních zdrojů, spolu se zvýšením úsilí v procesu jejich zpřístupnění, což ilustoval na příkladu aktivit VŠE určených pro studenty a pedagogy (např. zvýšení počtu internetových přípojných bodů, zavedení připojení přes bezdrátovou WiFi síť v budově školy, možnost eLearningu, rozšíření nabídky dostupných databází apod.). Zdůraznil, že budování informačních systémů s sebou sice nese vysoké finanční náklady, ale zároveň je výrazným nositelem "přidané hodnoty" instituce. I proto je vhodná souběžná podpora spolupráce a koordinace postupů jednotlivých institucí, např. skrze Asociaci vysokoškolských knihoven. Na závěr poděkoval PhDr. Stanislavě Bícové, ředitelce Centra informačních a knihovnických služeb (CIKS) VŠE, za její přínosnou práci a popřál letošnímu ročníku Infora hodně štěstí.

(jas)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Zahájení konference (Igor Čermák). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2024-07-13]. urn:nbn:cz:ik-11560. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11560

automaticky generované reklamy