Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Za profesorom Kimličkom

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Za profesorom Kimličkom

0 comments
Autoři: 

Vo štvrtok 30. novembra sa v bratislavskom krematóriu informatická verejnosť, rodina a priatelia rozlúčili s prof. Ing. Štefanom Kimličkom, CSc., dlhoročným vedúcim katedry knižničnej a informačnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý 25. novembra podľahol dlhej a ťažkej chorobe.

Prof. Kimlička patril medzi popredných pedagógov a odborníkov v oblasti knižničnej a informačnej vedy na Slovensku i v bývalom Československu. Významnou mierou sa zaslúžil o koncepciu výučby na domovskej katedre, a dokonca aj na novovzniknutých katedrách v Prešove a v Žiline. Zaslúžil sa aj o formovanie a smerovanie zamerania knižničnej a informačnej vedy pre prax na Slovensku. Bol vedúcou osobnosťou vo vednom odbore knižničné a informačné štúdiá a skúseným odborníkom z praxe. Od skončenia vysokej školy v roku 1968 - vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, odbor automatizácia a regulácia - pracoval stále v oblasti automatizácie knižníc a automatizácie informačných systémov. Pracoval postupne v Ústrednej ekonomickej knižnici v Bratislave, na Filozofickej fakulte UK v Bratislave ako vedecký pracovník na výskume automatizovaných informačných systémov, odkiaľ odišiel do Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave, kde sa zúčastnil prác na tvorbe reálneho informačného systému o vodnom hospodárstve pre členské krajiny RVHP – VODOINFORM. Svoje skúsenosti z projektovania zúročil na našej fakulte, keď sa v roku 1980 znovu vrátil späť na katedru knižničnej a informačnej vedy, kde do roku 1987 pracoval ako odborný asistent. V tom roku odchádza do Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej v Bratislave. V roku 1990 sa znovu vracia ku nám na katedru knižničnej a informačnej vedy, aby tu zostal až do konca. Na katedre pôsobil od roku 1991 do roku 1997 a potom od roku 2000 do roku 2004 ako vedúci katedry.

Prof. Kimlička bol aj vysoko teoreticky fundovaným odborníkom. Absolvoval postgraduálne štúdia doma i v zahraničí. Stal sa jedným z najuznávanejších odborníkov, vyjadroval sa k mnohým pálčivým problémom knižničnej praxe a navrhoval ich riešenia. Bol živou encyklopédiou katedry, na ktorú sme sa vždy s dôverou obracali. Bol úžasne pracovitý, usilovný a poriadkumilovný, pracoval systematicky. Všetci sme sa na neho mohli spoľahnúť. Na katedre bol školiteľom diplomantov a doktorandov. Je autorom učebníc a odborných publikácií, článkov, posudkov. Jeho publikačná činnosť je veľmi bohatá. Publikoval viac ako 15 učebníc, odborných monografií, skrípt a metodických príručiek. V evidenčnej činnosti má zaregistrovaných k dnešnému dňu 286 publikácií . Posledná kniha mu vyšla len dva týždne pred smrťou.

Ako už bolo spomenuté, pracoval v oblasti aplikovaného výskumu, ale venoval sa aj základným problémom knižničnej a informačnej vedy. Je autorom, spoluautorom, mnohých projektov a grantov a účastníkom výskumu v nich. Bol aktívny aj v spolkovej činnosti. O tom ale určite viac napíšu iní.

Nebol len pedagógom a vedcom. Bol človekom. Mal rád život. Málokto vie, že mal aj umelecké sklony. Pozrite si len jeho novoročenky! Sám si ich navrhoval a navrhoval si aj grafiku na obaly vydaní svojich kníh. Mal zmysel pre anglický humor. Páčili sa mu dobré kreslené vtipy bez slov. Bol spoločenský. A naraz odišiel.

Prof. Štefan Kimlička odišiel. A pocítili sme, ako nám tu chýba. Chýba tu človek a odborník.

Budeme na neho stále spomínať. Ďakujeme mu za všetko, čo pre nás urobil. Česť jeho práci, česť jeho pamiatke.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
LIPTÁK, Jozef. Za profesorom Kimličkom. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 12 [cit. 2024-07-13]. urn:nbn:cz:ik-12295. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12295

automaticky generované reklamy