Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

WikiSkripta - Spolupráce na odborných textech nově (Martin Vejražka)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

WikiSkripta - Spolupráce na odborných textech nově (Martin Vejražka)

0 comments
Autoři: 

Martin Vejražka

Nástroj Wikiskripta, jehož idea se objevila už v roce 2006, vyvolal o tři roky později, kdy byli k jeho spolutvorbě přizváni sami studenti, mírné rozpaky. Jak ale Martin Vejražka zdůraznil, byl to krok správným směrem: od onoho osudného víkendového soustředění zaznamenávají Wikiskripta utěšený růst jak na poli příspěvků, tak i v počtu svých uživatelů / přispěvovatelů. Dnes je do prostředí zapojeno 11 lékařských fakult, přičemž redakční týmy sestávají z proškolených studentů. Měsíčně přibývají zhruba tři stovky nových článků, které jsou následně asi 15.000-krát editovány. Denně server navštíví okolo 5000 uživatelů, což z něj dělá jeden z nejnavštěvovanějších webů lékařských fakult.

WikiSkripta jsou postavena na myšlence Webu 2.0. Ačkoliv se Wikiskripta liší od jiných produktů jako WikiSpecies nebo Wikipedie, je zachován princip otevřenosti vkládání i užívání. Jednou vložený obsah zůstává v systému k dispozici všem studentům budoucích ročníků. Studenti si vždy posílali vypracované otázky ke zkouškám, a budou tak činit i nadále. Proč tedy jejich práce nevyužít a nenechat obsah dostupný a efektivně využitelný? Role učitelů se tím posouvá do oblasti ověřování a korigování obsahu (tj. může článek označit jako ověřený a kvalitní), čímž se šetří jejich čas, jelikož nemusejí někoho žádat o technickou podporu apod. Zároveň dostávají zpětnou vazbu ke svému kurzu - tedy vidí, jak studenti probíranou látku pochopili.

Hnacím motorem je nezištné nadšení studentů, společenská motivace a poděkování za dobrou práci. Studenti totiž pracují zadarmo. Ti nejaktivnější nicméně dostávají kredity nebo stipendia v rozsahu, který umožňuje akademická sféra. Univerzita zkrátka ví, že odvádějí dobrou a potřebnou práci (často v rozsahu desítek hodin měsíčně) a sama je chce odměnit.

(pfar)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. WikiSkripta - Spolupráce na odborných textech nově (Martin Vejražka). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2021-10-27]. urn:nbn:cz:ik-13694. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13694

automaticky generované reklamy