Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vzniká konsorcium na pokračování přístupu do ProQuestu

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Vzniká konsorcium na pokračování přístupu do ProQuestu

0 comments
Autoři: 

Blížící se konec národní licence, a tedy bezplatného přístupu do databáze ProQuest 5000, avizovaný původně na 31. července 2004 (poté, co nebyl podpořen navazující grantový projekt 1N), zřejmě přiměl řadu institucí, aby zvýšily (často i enormně) míru využití ProQuestu, a to navzdory letnímu období, kdy je tradičně o databáze minimální zájem. Vyplývá to z čerstvých statistik, které byly zveřejněny v srpnu 2004.

Například v Českém manažerském centru v Čelákovicích si zobrazili v lednu až červnu 2004 pouhých 128 dokumentů v plném znění, v červenci 1479 (!), což je několikrát více než za celý loňský rok. Obdobně (vybíráme namátkou) v Nemocnici s poliklinikou v Mostě podíl v tomto měsíci zobrazených článků na celkovém počtu činí 78 %, v Policejní akademii ČR a ČVUT zhruba polovinu. V případě ČVUT jde o meziroční nárůst 550 %. Dlužno dodat, že v případě databáze PCI stejný efekt nenastal.

Po dohodě s ProQuest Information and Learning byl přístup všem dosavadním členům konsorcia prodloužen do 30. září 2004. Díky tomu všichni zájemci (aktuálně jich je dvacet) o ProQuest 5000 a PCI (veřejné, státní i soukromé vysoké školy, veřejné knihovny a další neziskové organizace) získali určitý čas na jednání s dodavatelem, aniž by hrozilo nepříjemné přerušení přístupu. Jak se uvádí na webu Albertiny icome Praha, cena celého ProQuest 5000 (týká se především vysokých škol, Akademie věd ČR a krajských knihoven), dílčích databází (např. ABI/INFORM Global, ProQuest Medical Library aj.), které jsou součástí tohoto balíčku, a konečně i PCI byla snížena řádově o desítky procent. Kromě klasického ročního předplatného je možné zvolit zkrácené, pětiměsíční předplatné.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Vzniká konsorcium na pokračování přístupu do ProQuestu. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 9 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-11687. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11687

automaticky generované reklamy
registration login password