Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Výuka informatiky, Internet a vytváření informačního zázemí školy v období informační společnosti

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Výuka informatiky, Internet a vytváření informačního zázemí školy v období informační společnosti

0 comments
Autoři: 
Název semináře: Výuka informatiky, Internet a vytváření informačního zázemí školy v období informační společnosti
Datum konání: 29. duben 1999
Pořádá: Výzkumný ústav pedagogický v Praze
PhDr. Zdeněk Jonák
Strojírenská 386, 155 21 Praha 5 – Zličín
tel. 02/5795 0234, fax 02/5795 0313

Program semináře:

Sekce: Vytváření školního informačního centra

9.30 – 10.00 Prezentace
10.00 – 10.30 Škola jako instituce vzdělávací a informační (Z. Jonák, VUP)
10.30 – 11.30 Školní informační centrum jako prostředí pro zkvalitnění výuky. Problematika vytváření školního informačního centra (J. Brachtlová, SPŠ stavební, Praha; P. Kmoch, ZŠ Hradec Králové)
11.30 -12.00 Nakladatelská politika vydavatelství informatické literatury (J. Škárka, ComputerPress, Brno)
12.00 - 12.30 Přestávka


Sekce: Praktické zkušenosti s výukou Informatiky a výpočetní techniky
12.30 – 13.00 Inovace osnov předmětu Informatika a výpočetní technika, Z. Jonák, VÚP)
13.00 – 15.00 - prof. E. Zelendová, Gymnázium Ch. Dopplera, Zborovská
- prof. E. Krejčová, Gymnázium Omská
- prof. A. Medlin, Gymnázium U libeňského zámku
15.00 - 15.30 Diskuse. Návštěva školního informačního centra
Místo: VOŠ a SPŠ Stavební, Dušní 17, 110 00 Praha 1
Čas: 9.30 – 16.00 hodin
Doprava: ze Staroměstkého náměstí, do Dlouhé ul. a první ul. doprava.
Účastnický poplatek: 200,- Kč (úhrada při prezenci)


Přihlášky prosím zasílejte nejpozději do 27. dubna 1999 na adresu/email pořadatele
---------------------------------------------------------------------------------

Přihláška na seminář
Jméno a příjmení účastníka ……………………………………………………………………..

Název a jméno školy (organizace) ……………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...
Tel.  ………………………..                      fax ………...………………...……

………………………………			      .…………………………..
Podpis oprávněného zástupce                       datum a razítko organizace
                        
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JONÁK, Zdeněk. Výuka informatiky, Internet a vytváření informačního zázemí školy v období informační společnosti. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 4 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-10325. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10325

automaticky generované reklamy
registration login password