Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Výstava o sesuvech na Machu Picchu – příklad spolupráce knihovny a vědců

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Výstava o sesuvech na Machu Picchu – příklad spolupráce knihovny a vědců

1 comments

Od 15. 2. do 15. 4. 2008 se v předsálí Geografické knihovny Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (PřF UK) koná výstava nazvaná Sesuvy na Machu Picchu. Autorkou scénáře výstavy a rovněž její realizace je Mgr. et Mgr. Eva Novotná, vedoucí Geografické knihovny. Výstava je tak zároveň zajímavým modelem spolupráce akademické, resp. vysokoškolské knihovny s vědci působícími v této instituci či s ní spolupracujícími. Je zřejmé, že aktivity tohoto typu mohou výrazně přispět ke zviditelnění činnosti knihovny v rámci vysoké školy a také ke zvýšení její prestiže.

Na výstavě jsou představeny výsledky geomorfologických a geologických výzkumů na Machu Picchu, významné archeologické lokalitě nalézající se dnes na území Peru. Výzkumy lokality provedli čeští vědci pod vedení doc RNDr. Víta Vilímka, CSc., z geografické sekce PřF UK a RNDr. Jiřího Zvelebila, CSc., z České geologické služby. K práci na Machu Picchu je motivovala zpráva Japonců z roku 2000 o nebezpečných sesuvech v této lokalitě, kvůli nimž měl hrozit její zánik (podle japonských odborníků v některých místech docházelo k sesuvům až o jeden centimetr měsíčně). Vědci z ČR následně zjistili, že Japonci sice používali velmi přesné přístroje, avšak nebyly vhodně umístěny v terénu. Lze proto konstatovat, že památka není bezprostředně ohrožena.

Na výstavě byly kromě velkoplošných fotografií z Peru, posterů a dalších exponátů vystaveny také kopie relevantních článků z odborných, resp. vědeckých časopisů.

Vernisáž výstavy se uskutečnila 14. 2. 2008, a to za přítomnosti významných osobností, jak dokládá fotodokumentace z výstavy (není-li uvedeno jinak, autorkou fotografií je Linda Skolková):

Přivítání hostů

Přivítání hostů

Doc. RNDr. Jiří Zima, CSc., proděkan PřF UK

Doc. RNDr. Jiří Zima, CSc., proděkan PřF UK

Jeho Excelence pan Alberto Salas Barahona, velvyslanec Peru v ČR

Jeho Excelence pan Alberto Salas Barahona, velvyslanec Peru v ČR

Doc. Mgr. Richard Přikryl, Dr., koordinátor Roku planety Země

Doc. Mgr. Richard Přikryl, Dr., koordinátor Roku planety Země

Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc., proděkan PřF UK

Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc., proděkan PřF UK

Mgr. et Mgr. Eva Novotná, autorka scénáře výstavy a její realizace

Mgr. et Mgr. Eva Novotná, autorka scénáře výstavy a její realizace

Účastníci vernisáže při slavnostním zahájení

Účastníci vernisáže při slavnostním zahájení

Účastníci vernisáže si se
zájmem prohlížejí výstavní panely

Účastníci vernisáže si se zájmem prohlížejí výstavní panely

Jeho Excelence pan Alberto Salas Barahona zapisující se do pamětní knihy

Jeho Excelence pan Alberto Salas Barahona zapisující se do pamětní knihy

Zápis Jeho Excelence v pamětní knize

Zápis Jeho Excelence v pamětní knize

Tým pracovnic Geografické knihovny na vernisáži

Tým pracovnic Geografické knihovny na vernisáži

Machu Picchu (autorem fotografie je Vít Vilímek)

Machu Picchu (autorem fotografie je Vít Vilímek)

Machu Picchu (autorem fotografie je Vít Vilímek)

Machu Picchu (autorem fotografie je Vít Vilímek)

Machu Picchu s lamou v popředí (autorem fotografie je Vít Vilímek)

Machu Picchu s lamou v popředí (autorem fotografie je Vít Vilímek)

Výstava byla uspořádána v rámci Mezinárodního roku planety Země (2007-2009) a je možné ji navštívit vždy od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00. Geografickou knihovnu najdete na adrese Albertov 6, Praha 2.

Podrobnější informace o výstavě najdete na webu PřF UK a také samozřejmě na webu Geografické knihovny (o nich jsme vám již přinesli samostatný článek).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. Výstava o sesuvech na Machu Picchu – příklad spolupráce knihovny a vědců. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 3 [cit. 2024-04-14]. urn:nbn:cz:ik-12728. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12728

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Na Machu Picchu jsem byl několikrát v letech 1974 až 1976. V té době rovněž nebyly patrny žádné pohyby svahu, které by napovídaly, že památka je v bezprostředním ohrožení.Co bylo možno lokálně pozorovat, je slézání ssutí, tedy povrchové vrstvy zvětralinového pláště. Jistě, v horizontu staletí či tisíciteletí dojde k ohrožení dnes již "divu světa", neboť v důsledku přirozeného procesu neustálého zvedání pohoří Kordiller dochází k zahlubování říční sítě, tedy i řeky Urubamby, což přirozeně vyvolává problémy se stabilitou svahů. Výsledky výzkumu našich odoborníků pod vedením doc. RNDr. Víta Vilímka a RNDr. Jiřího Zvelebila potvrzují, že památka bezprostředně není ohrožena a jejich práce má z tohoto pohledu mimořádný světový význam. Blahopřeji!

Více o Macchu Picchu v uvedených letech v knize: Otto Horský, Peruánské postřehy, 2. vydání, Repronis 2008. www.horsky.org