Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vystačí lékaři s databází Medline?

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Vystačí lékaři s databází Medline?

0 comments

Případová úloha

Pro hledání odpovědi na výše uvedenou otázku použijme příklad z laboratorní medicíny. Naším úkolem je zjistit informace na téma stanovení bezsacharidového transferinu (carbohydrate-deficient transferrin, CDT).

Bezsacharidový transferin je bílkovina, která se běžně vyskytuje v mozkomíšním moku a dále v krvi jedinců nadužívajících alkohol. Jeho stanovení v krevním séru se používá jako objektivní ukazatel abusu (nadužívání) alkoholu. Vzhledem k tomu, že při abstinenci dochází v krvi k jeho poklesu, je vhodný také ke sledování dodržování léčebného režimu v protialkoholních programech.

Cílem tohoto sdělení není vyhledání dokumentů samotných, ale identifikace databáze nejvhodnější k provedení rešerše.
Rutinně bychom mohli využít na internetu zdarma přístupnou databázi MEDLINE, existují však i jiná řešení. Pomocí jednoduchého (a rovněž zdarma dostupného) informačního průzkumu nejdříve zjistíme, ve kterých elektronických databázových systémech se uvedená problematika vyskytuje nejvíce.

Postup

  • Pro řešení úlohy je možno využít databázového centra STN International (http://www.cas.org nebo http://www.stn-international.de). (obr. 1)
  • V levé části obrazovky zvolíme odkaz "STN on the Web" a následně "Free Search Preview". (obr. 2 a 3)
  • Vybereme cluster MEDICINE nebo HEALTH (zvolit oba clustery by bylo možné jen v placeném režimu), v našem případě je cluster MEDICINE plně dostačující. (obr. 4)
  • Do formulářového pole vepíšeme klíčová slova v logických vztazích (booleovské operátory, proximitní operátory), tedy: "carbohydrate-deficient and transferrin". (obr. 5)
  • Obdržíme výsledky, ze kterých vyplývá, že zřejmě nejvíce relevantní databází je TOXCENTER, následuje SCISEARCH (neboli Science Citation Index), BIOSIS, MEDLINE, EMBASE, CAPLUS, PASCAL, ESBIOBISE, BIOTECHNO, LIFESCI, CANCERLIT, JICST-EPLUS, USPATFULL, IFIPAT, NLDB, ADISALERTS, EMBAL, DDFU, DGENE, IPA, PHIN, ADISNEWS. Statistický výskyt několika prvních z nich je zachycen na obrázku č. 6. MEDLINE, často využívaná databáze, obsahuje námi hledanou problematiku s ohledem na četnost dokumentů až na 4. místě.
  • Podle popisu databází (tzv. summary sheets) je pak možno zjistit více informací o bázích dat.
  • Pro úplnost dodejme, že lékař, který se zajímá o danou problematiku, by mohl dále pokračovat ve vyhledávání (již placeném) v databázi TOXCENTER, která se jeví jako nejvíce relevantní.

Obr. 1: Vstupní obrazovka do databázového centra STN International


Obr. 2: "STN on the Web"


Obr. 3: "Free Search Preview"


Obr. 4: Volba clusteru


Obr. 5: Zápis klíčových slov


Obr. 6: Výsledek informačního průzkumu

Závěr

Ze získané statistiky je zřejmé, že databáze MEDLINE by nás jistě nezklamala, ale zároveň bychom mohli minout mnoho zajímavých informací. Profese lékařů, zejména pak těch, jejichž specializace jsou typicky mezioborové (např. klinická biochemie, toxikologie, molekulární biologie, farmakologie ad.), často potřebují specifické databáze, jejichž existence není běžně v našem povědomí.

Použité zdroje:
1. BOČEK, B.; HORKÝ, J. Nebojte se proximitních operátorů - je to zadarmo (v STN International). In Zborník zo 14. medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 5. - 8. novembera 2001 v Starej Lesnej - Vysoké Tatry. Bratislava : Slovnaft, 2001. S. 85-90.

2. Enhancements to STN On the Web. STNews. September/October 1999.

3. POYNDER, R. Online Host to Sci-Tech Portal. Online & CD-ROM Review. 1999, vol. 23, no. 3.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PAPÍKOVÁ, Vendula. Vystačí lékaři s databází Medline?. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 6 [cit. 2024-07-13]. urn:nbn:cz:ik-10920. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10920

automaticky generované reklamy
registration login password