Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Výběrové řízení na logo SKIP

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Výběrové řízení na logo SKIP

0 comments
Autoři: 

Návrh by měl obsahovat:

1. zkratku názvu organizace tvořenou písmeny SKIP;
2. symboliku, výtvarné uchopení skutečnosti, že se jedná o organizaci knihovníků a informačních pracovníků;
3. symboliku skutečnosti, že se jedná o tradiční profesní skupinu, pracující moderními metodami;
4. černobílé a případně barevné provedení;
5. zajištění možnosti aplikace ve formě elektronické tiskové, formě odznaku, spony atd.

Podmínky soutěže

1. Soutěž je otevřená.
2. Návrhy musí být zaslány v zapečetěné obálce označené v levém horním rohu heslem SOUTĚŽ - SKIP do 15. 7. 2002 na adresu PhDr. Vít Richter, předseda SKIP: Národní knihovna ČR, Klementinum 190 110 01 Praha 1.
3. Autor vítězného návrhu bude odměněn finanční částkou do výše 5.000,- Kč.
4. Došlé návrhy vyhodnotí výkonný výbor SKIP.
5. Autor vítězného návrhu bude informován do dvou měsíců od termínu dodání soutěžního návrhu.
6. Odměna za zpracování vítězného návrhu zahrnuje i právo k používání loga na veřejnosti.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RICHTER, Vít. Výběrové řízení na logo SKIP. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 7 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-11124. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11124

automaticky generované reklamy
registration login password