Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ViaLibri – internetový zdroj pro milovníky krásných knih

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

ViaLibri – internetový zdroj pro milovníky krásných knih

0 comments
Anglicky
English title: 
ViaLibri – an internet resource for book lovers
English abstract: 
<p>The article introduces a portal called <i>via</i>Libri which specializes in rare prints and whose target audience are collectors and book lovers. </p>

Na konci minulého roku bylo dokončeno zásadní doplňování databázových zdrojů v portálu nazvaném viaLibri. Ten byl vytvořen jako specializovaný nástroj s cílem usnadnit sběratelům a milovníkům krásných knih vyhledávání a případnou koupi vzácných a starých tisků, aniž by byli nuceni prohledávat nabídky jednotlivých prodejců. Na adrese http://www.vialibri.net/ (viz obr. 1) mají uživatelé možnost vyhledávat v nabídce více jak dvaceti tisíc prodejců, kteří jsou zde zahrnuti jako jednotlivci nebo v rámci osmnácti webových sídel zaměřených na prodej antikvárních knih, jako jsou např. Antiqbook - Europe's Premier Antiquarian Booksite, Antikbuch24, ILAB-LILA (The International League of Antiquarian Booksellers), OIBA (Online Booksellers Association), ale i internetový obchod Amazon, v rámci něhož jsou díky přednastavenému filtru „rare books“ vzácné knihy vyhledávány. Uživatel má možnost hledat ve všech nabízených zdrojích současně, nebo si zvolit pouze některé ze zdrojů.

Obr. 1: Domácí stránka portálu viaLibri

Obr. 1: Domácí stránka portálu viaLibri

Vyhledávání je realizováno prostřednictvím zadání kombinovaného dotazu, jehož selekčními údaji jsou: jméno autora, název díla, rok tisku, jméno tiskaře nebo nakladatele, klíčové slovo. Lze zvolit také cenový rozsah a měnu, v níž by měla být kniha k dispozici, lze nastavit podmínku, mají-li hledané knihy obsahovat podpis, značku či knižní přebal. Dotaz lze během vyhledávání dále editovat.

Výsledky dotazu lze seřadit vzestupně nebo sestupně podle roku vydání, autora, titulu, ceny nebo prodejce, který knihu nabízí. Nezanedbatelným detailem je nastavení doby, po níž bude uživatel schopen čekat na výsledky svého dotazu (lze zvolit 20-90 sekund).

Informace o zobrazených knihách jsou zveřejněny nejčastěji v angličtině. Pohodlí zákazníka je však zajištěno jejich překladem pomocí automatického překladového softwaru Google do francouzštiny, němčiny, italštiny, korejštiny, portugalštiny, španělštiny, a pokud jsou tyto informace v jiném jazyce než v angličtině, funguje také tato služba opačně. Záznam obsahuje bibliografický a fyzický popis knihy, popř. další popis, dále vždy cenu a odkaz na prodejce, v jehož nabídce se kniha nachází. Zobrazený záznam je možno uchovat nebo odeslat do e-mailové schránky. U vybraných záznamů se zobrazují ilustrace obsažené v knize.

Knihy lze také hledat přímo podle data vydání či tisku v sekci „553Years“.

Doplněním tohoto zdroje orientovaného na obec bibliofilů je seznam zdrojů týkající se vzácných knih a bibliofilií, mezi nimiž jsou také hypertextová propojení na blogy, fóra a diskuzní skupiny tohoto zaměření.

Jako velmi zajímavá se jeví možnost prohledávání více než sedmdesáti zdrojů, přístupných přes odkaz v rámci portálu viaLibri, zde sloužící patrně pro studium dané problematiky, porovnávání vzácných tisků a vyhledávání informací o nich (viz obr. 2). Mezi nimi jsou nadnárodní knihovní katalogy (např. Worldcat, COPAC), bibliografické databáze starých tisků (ISTS, ESTC, VD17, VD16, EDIT16, STCN a další), ale i The European Library a Google BookSearch. Je zde také obsaženo propojení na národní souborné katalogy, katalogy národních knihoven (zastoupen je také český CASLIN), katalogy univerzitních knihoven Severní Ameriky, evropských vědeckých a speciálních knihoven (Royal Botanical Gardens v Kew, National Maritime Museum ve Velké Británii a další) a severoamerických vědeckých a odborných knihoven  (Museum of Modern Art v New Yorku, Canadian Centre for Architecture, Getty Museum Library aj.).

Obr. 2: Náhled prohledávání knihovních online katalogů

Obr. 2: Náhled prohledávání knihovních online katalogů

Pokud se uživatel rozhodne, že knihu přes viaLibri koupí, je třeba se zaregistrovat; veškeré vyhledávání a informace jsou však volně přístupné.

ViaLibri se zdá být nejen zajímavým nástrojem pro sběratele a milovníky starých tisků, ale také možným pomocníkem pro badatele v oblasti knihovědy a knižní kultury.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VORLÍČKOVÁ, Blanka. ViaLibri – internetový zdroj pro milovníky krásných knih. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 4 [cit. 2024-06-17]. urn:nbn:cz:ik-13078. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13078

automaticky generované reklamy
registration login password