Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vědomostní databáze Anopressu přístupná zdarma během Týdne knihoven

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Vědomostní databáze Anopressu přístupná zdarma během Týdne knihoven

0 comments

Informační agentura Anopress IT zdarma zpřístupní v rámci Týdne knihoven svojí vědomostní databázi ve všech knihovnách v ČR.

Anopress IT, a.s. (www.anopress.cz) dnes spolupracuje s desítkami knihoven po celé České republice, v kterých je zpřístupněna databáze českých médií. V této databázi je zařazeno více než 200 titulů celostátních i regionálních. Návštěvníci knihoven tak mohou velmi jednoduše prohledávat v databázi obsahující plná znění zpráv z denního tisku, časopisů, televizního a rozhlasového zpravodajství a vybraných internetových serverů, a to až od roku 1996.

V rámci Týdne knihoven, který začíná 2. října 2003, zpřístupní Anopress IT knihovnám zdarma svou vědomostní část databáze. Pro všechny knihovny je připraveno uživatelské jméno a heslo. V případě zájmu se knihovny mohou obrátit na na e-mail: marketing@anopress.cz, kde jim budou sděleny podrobné údaje. Databáze bude přístupná od 6. do 17. října 2003. V knihovnách si tak budou moci všichni návštěvníci vyzkoušet fulltextové vyhledávání v takových titulech jako jsou Ottův slovník naučný, Kronika lidstva, Kronika 20. století, Kronika Českých zemí, Státy a jejich představitelé, Kdo byl kdo, Kdo je kdo, Světová chronologie 1892 – 1992, Původ zeměpisných jmen. Knihovny, které nemají přístup do mediální databáze, si mohou vyzkoušet i tuto službu.

Tato akce je pořádána za podpory Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a Národní knihovny v Praze, kterým patří poděkování za organizaci a distribuci informací jednotlivým knihovnám.

Anopress IT navíc chystá do konce roku několik novinek. První je převedení titulu Kronika 2. světové války do elektronické podoby. Kronika se objeví v databázi během listopadu letošního roku a v podobě CD-ROMu na předvánočním trhu. V příštím roce bude zařazena Kronika techniky, Kronika Země, Kronika medicíny a další tituly nakladatelství Fortuna Print.

Druhou novinkou je zařazení 80 titulů z nakladatelství LIBRI do elektronické databáze. Tituly budou přidávány postupně od listopadu 2003. Všechny tituly budou zařazeny do konce 1. čtvrtletí 2004. Čtenáři a přívrženci elektronických verzí encyklopedií, kronik a slovníků se dočkají např. Stručné historie států, dalších titulů za řady Kdo byl kdo, encyklopedií heraldiky, pravěku, slovanské archeologie, Keltů v Čechách, mytologie, hradišť v Čechách, řádů a vyznamenání, památkových vesnic, řádů a kongregací, Dějin Českách zemí, Slovníků balkánských, polských, českých, slovenských, severských, španělských a portugalských, latinskoamerických, pobaltských rumunských, anglicky nebo francouzsky píšících spisovatelů a mnoha dalších. Jednotlivé publikace budou průběžně aktualizovány.

Poznámka redakce: komerční prezentace firmy Anopress IT

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
STRACHOTOVÁ, Eva. Vědomostní databáze Anopressu přístupná zdarma během Týdne knihoven. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 10 [cit. 2023-06-02]. urn:nbn:cz:ik-11422. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11422

automaticky generované reklamy