Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

V knihovně Jablonce nad Nisou

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

V knihovně Jablonce nad Nisou

0 comments
Autoři: 

Ačkoliv poslední týdny roku probíhají ve většině rodin ve znamení neustálého spěchu a shánění dárků, mnohé knihovny chystají i v této době řadu akcí. Knihovna města Ostravy připravila na 6. prosince vánoční koncert souznění, šest dnů nato se můžete zúčastnit koncertu nazvaného Čas hořících svíček v knihovně ve Žďáru nad Sázavou. Na vánoční posezení při čaji, punči nebo kávě zvou stránky obecní knihovny v Žíželevsi a dokonce na dvě posezení – s Věrou Štrynclovou a Klárou Hoffmanovou-Pospíšilovou - stránky městské knihovny v Jablonci nad Nisou. Protože na začátku letošního roku „byly oblečeny“ stránky této městské knihovny do nového „šatu“, bude jim patřit prosincová rubrika.

Ten, kdo byl zvyklý, že se mu na stránkách jablonecké knihovny objevovala fotografie knihovní budovy, se musí nostalgicky zadívat na její staré stránky do Webarchivu např. na http://web.archive.org/web/20031024221055/http://www.knihovna.mestojablonec.cz/ anebo se spokojit s malou bílou schematickou kresbou v levém horním rohu. Stránky byly totiž nově zpracovány s využitím redakčního a editačního systému Public4u od firmy R-Incon. Na obchodní politice této liberecké firmy je sympatické, že se snaží o to, aby její redakční systém byl dostupný všem. Neziskovým organizacím jej nabízí zdarma nebo za symbolický poplatek, takže vedle Městské knihovny v Jablonci se s ním můžeme seznámit i na stránkách Klubu přátel Vysokých Tater.

Vraťme se však zpět na hlavní stránku jablonecké knihovny. Místo z dřívějších deseti nabídek v levém sloupci lze nyní vybírat ze sedmnácti, a komu to nestačí, má ještě v pravém horním rohu pod vkusnou fotografií asi čtyřicítky atraktivních hřbetů knih trojici dalších nabídek: Aktuality, Akce a Diskuze. Ke snazší orientaci na stránkách slouží mapa webu vedle nich a vyhledávač pod zmíněným menu se 17 nabídkami. Bohužel však nevyhledává v Aktualitách, Akcích ani v Diskuzích. To je snad jedna z mála nepříjemností, na kterou jsem narazil při testování webu. Naštěstí v rubrice Akce je speciální vyhledávač umožňující zadávat typ akce, oddělení knihovny, kde akce probíhá, a název pořadatele. Díky tomu jsem mohl zjistit, že nejvíce akcí probíhá v audiovizuálním středisku, zatímco v čítárně se studovnou žádná. Dále jsem vypátral, že nadační fond a město Jablonec bylo pořadatelem jedné akce a všechny ostatní akce ležely na bedrech knihovníků. Pouze mne překvapilo, že výstavy jablonečtí knihovníci nepokládají za typ akce a že je v této rubrice neuvádějí. Přitom v letošním roce uspořádali výstavu Pohledy z Jizerských hor a výstavu Z národních parků západu USA. O nich se dozvíme jen v nabídce Co se děje v knihovně. Ta přináší i informace o průběhu jednotlivých besed a fotografie z nich, zatímco nabídka nazvaná Fotogalerie zatím obsahuje výlučně snímky exteriéru a interiéru knihovny. Další speciální vyhledávač je určen pro nabídku Diskuze. V ní se dělí příspěvky na téma „Kterou knihu jste četli naposledy“ a na blíže nespecifikovaná témata, která jsou zařazena do návštěvní knihy. Příspěvky návštěvníků k prvnímu tématu sice mohou inspirovat ty, kteří nevědí, co si půjčit, ale poměrně málo reakcí na ně naznačuje, že by stálo zato diskusní otázky občas obměňovat. Stačí se inspirovat stránkami královéhradecké vědecké knihovny a vybrat si mezi dosud položenými 23 otázkami. O názorech v návštěvní knize se naproti tomu diskutuje mnohem více. Nejvíce je připomínek k nefunkčnosti online katalogu (nyní na konci listopadu ale fungoval bezchybně) a k bezdomovcům v čítárně. Potěšitelné je, že názory sleduje ředitel knihovny a občas se k nim vyjádří.

Pro jablonecké čtenáře, kteří nevědí, co si půjčit, je kromě nabídky Diskuze určena i nabídka Nové knihy. Zatím je ale dost chudá, obsahuje jen stručné charakteristiky vybraných děl. Postrádám v ní obrázky obálek, jak tomu je např. na stránkách Regionální knihovny v Teplicích . Vhodné by bylo i propojení doporučených titulů s online katalogem, aby zájemce okamžitě věděl, zda je kniha k dispozici. Naštěstí jablonecká knihovna užívá systém Clavius, který umožňuje vygenerovat seznamy novinek. Kdyby však jablonecká knihovna ukládala do katalogu i naskenované obálky, jako to dělají ústečtí knihovníci, výsledek by byl optimální. Ale abych jen nekáral, zmíním se i o nabídce nazvané Internetová čítárna. Je to stránka, kterou tvoří odkazy na vybrané stránky novin, časopisů a dokonce i zpravodajských agentur. Jablonečtí knihovníci nezapomněli dokonce ani na agenturu Nová Čína, a tak po kliknutí se mi otevřela stránka plná „rozsypaného čaje“. Škoda, že čínsky neumím, ale pro některé návštěvníky stránek jablonecké knihovny je třeba právě tento odkaz nepostradatelný.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Aleš. V knihovně Jablonce nad Nisou. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 12 [cit. 2024-07-13]. urn:nbn:cz:ik-12289. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12289

automaticky generované reklamy
registration login password