Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

V děčínské městské knihovně

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

V děčínské městské knihovně

0 comments
Autoři: 

V lednovém sloupku jsem navštívil webové stránky Knihovny Jiřího Mahena, abych se podíval, jak proběhlo slavnostní otevření této knihovny v listopadu loňského roku. I pro únorový sloupek jsem si vybral stránky knihovny, která měla v r. 2001 menší oslavu. Na této oslavě jsem na rozdíl od brněnské nechyběl, a tak mne zajímalo, zda sváteční atmosféru, která panovala při znovuotevření půjčovny pro dospělé 10. září 2001 v Děčíně, zaznamenaly stránky této významné severočeské knihovny.

Při prvním pohledu na titulní stránku jsem nenašel žádné náznaky skutečnosti, že se děčínským knihovníkům podařilo přes léto zcela zmodernizovat půjčovní místnost v přízemí. Na bílém podkladu jsem zaregistroval jen větší fotografii s otrhanými okraji a v barvách, které byly typické pro pohlednice tištěné za 1. republiky, kdy ještě nebyly běžné fotografie barevné. Nevím, zda to má připomínat skutečnost, že knihovna sídlí v budově z 30. let, ale každopádně to působí originálně. Na fotografii je zachycena vstupní část knihovní budovy. Kromě fotografie je v levém horním rohu ne příliš vydařené logo knihovny, počítadlo a pod ním lišty pro deset nabídek. Pod fotografií jsou adresní údaje a napravo od ní tip, jehož text se mění po každém návratu na titulní stránku. Pod adresnými údaji je ještě jedna lišta umožňující přímý skok na dvacet podstránek.

Počítadlo je na stránkách od 11. ledna 2000 a stránky od té doby navštívilo téměř 4600 návštěvníků. Protože je propojeno se serverem systému TOPlist, zlákalo mne podívat se, jak si vedou stránky děčínské knihovny v porovnání se stránkami dalších českých knihoven. Dá se říci, že průměrně. Každodenně je navštíví 13,12 návštěvníků (v podvečerních hodinách tohoto dne jsem byl 11. návštěvníkem), což je sice o trochu méně než u stránek Knihovny města Mladá Boleslav, ale o trochu více než u stránek Městské knihovny v Bruntále. Věřme, že po přečtení tohoto sloupku se návštěvnost dále zvýší...

Co mě zaujalo a zároveň potěšilo na titulní stránce, byl vyhledávač. Ještě v prosinci, kdy jsem procházel stránky děčínské knihovny naposledy, na nich chyběl. Webeditor zde 10. ledna 2002 umístil program Atomz Search firmy Atomz), který indexuje slova na všech stránkách děčínské knihovny a po zadání libovolného výrazu sdělí během zlomku sekundy, zda se výraz někde vyskytuje či ne. Slovo "oslava" však nevedlo ke kýženým stránkám zachycujícím zářijové otevření půjčovny, a tak jsem informace o zářijové události zkusil hledat ručně nejprve v nabídce nazvané "Aktuality" a posléze v nabídce "O knihovně".

Stránka aktualit byla kupodivu zcela prázdná, jako by se v lednu v knihovně nic nedělo. V nabídce "O knihovně" jsem naproti tomu našel faktografický text zaznamenávající hlavní momenty z historie knihovny v letech 1931 až 1994. Vzhledem k tomu, že jsme již vstoupili do druhého roku třetího tisíciletí, mohl by být text doplněn nejnovějšími událostmi, podobně jako to učinili karlovarští nebo přerovští knihovníci. Textu by navíc pomohly hypertextové odkazy, grafy a fotografie. Abych nebyl příliš kritický, musím dodat, že na konci textu je umístěna galerie fotografií. V ní jsem našel 6 fotografií půjčovny pro dospělé před rekonstrukcí a 18 fotografií půjčovny po rekonstrukci. Vznikly již 7. září, tedy 3 dny před oslavou, takže na nich chyběli nejen zúčastnění hosté, ale i mísy s cukrovím, které nám všem tehdy tolik chutnalo. Myslím, že pokud by se jednalo o stránky vsetínské knihovny, které se věnují i kulinářství, nechyběl by na nich recept na zhotovení toho cukroví.

Další nabídka je nazvaná "Kontakty" a obsahuje e-mailové adresy nejen pracovníků, ale i čtenářských počítačů. Zřejmě to má nějaký důvod a tyto adresy neslouží snad jen pro napsání vzkazu nějakému čtenáři, aby přestal rušit okolí, je-li v tu chvíli u počítače ve studovně nebo v půjčovně.

Nabídka "Knihovní řád" neskrývá nic jiného než text tohoto důležitého knihovního dokumentu. Mně posloužil pro otestování spolehlivosti již zmíněného vyhledávače. Ukázalo se, že odstavec, v němž se zakazuje pít alkoholické nápoje, nalezl bez problémů (stačilo napsat slovo nápoj). Zato s upozorněním, že se v knihovně nesmí kouřit, měl vyhledávač potíže. Pokud jsem napsal místo slova kouřit výraz kouření, nabídl mi vyhledávač několik zcela nerelevantních odkazů. Mezi nimi i stránku s odkazem na děčínské kino a stránku s otvírací dobou knihovní pobočky Staré Křečany. Chápu, že v těchto zařízeních rovněž neradi vidí kuřáky, ale jednak to na stránkách neuvedli a jednak vyhledávač stránky ostatních poboček, kde se snad rovněž nekouří, ignoroval. V podstatě jsem byl s vyhledávačem spokojen. Po napsání slova rekonstrukce totiž našel stránky, kde se tento výraz vyskytoval i v jiných pádech než v prvním.

Po nabídce "Knihovní řád" následuje nabídka "Přehled služeb". V ní se konečně najde i několik hypertextových odkazů vedoucích na stránky jednotlivých oddělení. Navíc jsem musel konstatovat, že paleta služeb je mimořádně široká. Děčínská knihovna nabízí na svých stránkách dokonce možnost uspořádat výstavu fotografií, a uvádí proto rozměry vitrín. Výstavy pořádají i jiné české knihovny, např. kladenská v tzv. Malé galerii, ale případný vystavovatel se musí na rozměry kladenských vitrín předem dotázat.

Široké škále nabízených služeb odpovídá i detailní ceník služeb ve stejnojmenné nabídce. Z něho se dozvíte, že knihovna musí holt vydělávat, a proto za vyhledání informace z jízdního řádu zaplatíte dvě koruny. Pokud si tuto informaci budete chtít stáhnout na disketu, připlatíte korunu a za vytištění na papír dvě koruny. Přitom musíte doufat, že vám mezitím hledaný spoj neujel. Oproti tomu laminování kreditní karty vás přijde jen na pětikačku.

Otvírací doba je na stránkách děčínské knihovny řešena tradičně. Na levé straně dny a hodiny, na pravé straně fotografie oddělení, kterého se údaje týkají. Zato následující nabídka nazvaná "Stránky oddělení" mne aspoň trochu zaujala. Nápis sice upozorňuje, že se tyto stránky teprve připravují, a k dispozici jsou zatím jen stránky hudebního oddělení a vysokoškolské knihovny, přesto vám doporučuji se na nich na chvíli zastavit. Hudební oddělení zde umožňuje stáhnout si poměrně čerstvý seznam cédéček (k 11. listopadu 2001) ve formě abecedního i přírůstkového seznamu vytvořeného v Excelu a zkomprimovaného. Prohlédnout si můžete navíc seznam časopisů hudebního oddělení, jehož součástí je barevná fotografie obálky, údaj o rozsahu let ve fondu, klíčová slova vyjadřující tematický obsah časopisu a odkaz na webové stránky titulu. Je zajímavé, že z 13 titulů hudebních časopisů dosud nemá své stránky jen jeden titul. Využít barevnosti obálek časopisů v seznamech sice není originální nápad, např. oddělení periodik Národní knihovny ČR s ním přišlo již v lednu 2000, ale každopádně stojí za zvážení i dalším českým knihovnám.

Nejvíce mne nadchnul registrační formulář pro tvorbu báze nazvané Hudební scéna Ústeckého kraje. Hudebníci jsou na stránkách hudebního oddělení vyzýváni, aby jej vyplnili, takže se hudební obec může o nich dozvědět více. Tvorba báze postupuje pomalu, ale přesto. Před Vánocemi jsem napočítal šest záznamů, v lednu přibyl sedmý.

Také na stránkách vysokoškolské knihovny najdete seznam časopisů s obálkami jako u hudebního oddělení. Tento seznam je bohatší a ani odkazy na elektronickou podobu nechybějí. Síla stránek děčínské knihovny spočívá právě v nich. Název další nabídky je totiž "Naše odkazy" a najde se v ní adresář knihoven Děčínska s výpůjční dobou, seznam poboček s otvírací dobou, nejdůležitější odkazy pro knihovny i pro státní správu. Jsou pečlivě vybírány, doplňovány a ověřovány. Dokládá to zvýrazněný text, který upozorňuje, že všechny odkazy byly aktualizovány v květnu, resp. srpnu 2001. Kontakty na poslance a senátory jsou navíc doplněny podobenkou dotyčného politika prozrazující jeho osobní kouzlo, takže návštěvnice stránek může zvážit, zda dá přednost napsat mu nebo se s ním osobně setkat.

Poslední nabídkou je elektronický katalog v systému LANius. Z něho se dozvíme, že informuje o 207 000 knihovních jednotkách včetně výměnných souborů a fondů MLK, takže podle signatury poznáme, jak dbají starostové obcí Děčínska o své knihovny. Nebylo by však na škodu, kdyby byl na stránkách uveden seznam signatur i s názvy obecních knihoven. K dispozici je i katalog AV médií s 28 tisíci knihovních jednotek a katalog periodik s 34 tisíci jednotkami. Na rozdíl od jiných laniovských knihoven jako např. prostějovské chybí katalog článků, osobností či událostí. Naštěstí zde najdeme odkaz na souborný katalog článků, díky němuž zjistíme, o čem v poslední době informoval místní tisk. U bibliografických údajů o článcích z Děčínského deníku však kupodivu není "podepsána" děčínská knihovna, nýbrž rumburská.

Závěrem lze říci, že stránky děčínské knihovny zatím patří mezi průměrné co do obsahu, tak designu stránek. Nejhodnotnější jsou na nich bezesporu odkazy, jimiž se společně s odkazy soustředěnými na stránkách většiny vědeckých knihoven, karvinské knihovny či orlicko-ústecké knihovny zařazují mezi knihovny špičkové.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Aleš. V děčínské městské knihovně. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 2 [cit. 2024-06-18]. urn:nbn:cz:ik-10956. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10956

automaticky generované reklamy
registration login password