Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na divadelních prknech

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na divadelních prknech

0 comments

V útulném pražském Divadle Na Prádle, které se nachází v Besední ulici na Malé Straně a kromě jiného poskytuje prostor pro vystupování amatérských divadelních spolků, se v neděli 21. května 2006 od 19:30 uskutečnilo představení s poněkud temným názvem Sebevrah a mírně optimističtějším podnázvem Komedie navzdory davu (viz též divadelní program). Jedná se o hru Nikolaje Robertoviče Erdmana, autora scénáře u nás stále oblíbené filmové pohádky Mrazík. Hra byla dokončena v roce 1928 a její text, jenž byl tehdy pokládán za ideologicky nevhodný, neoficiálně přežíval dlouhá desetiletí, než mohl být uveden v divadlech.

Možná se nyní (vcelku oprávněně) ptáte, proč v Ikarovi o této kulturní akci podáváme zprávu. Vězte tedy, že se prakticky jednalo o knihovnické představení. Posuďte sami: Hru nacvičil divadelní spolek Uvidíme…, který vznikl v roce 2004 za účelem realizace hry Bůh od známého herce, režiséra a též neurotika Woodyho Allena. A právě tento divadelní spolek je z velké části tvořen studenty Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (ÚISK FF UK). Mezi členy spolku, kteří jsou zároveň studenty ÚISK FF UK a aktivně se podíleli na přípravě hry Sebevrah, patří Jitka Marelová, Eva Čermáková, Petr Köppel, Tomáš Tománek, Kateřina Stuparičová a Eva Bucharovičová. Zvláštní pozornost si zaslouží také Jan Rylich (v poslední době téměř pravidelný přispěvatel Ikara), který se podílel na vytvoření filmové upoutávky na divadelní představení.

Tento divadelní trailer, který si diváci mohli vychutnat i v úvodu samotného divadelního představení, si můžete i zpětně pustit – najdete jej totiž na webu spolku na adrese http://www.uvidime.wz.cz/. Na květnové představení vás sice patrně nenaláká (snad ledaže byste vlastnili stroj času), může vás však inspirovat k návštěvě dalších představení spolku Uvidíme…

Informace o nich jsou rovněž zveřejňovány na spolkovém webu, kde najdete také např. text o činnosti spolku, seznam jeho členů a řadu informací o představeních. Dodejme, že spolek Uvidíme… se neomezuje pouze na divadelní prkna, ale pronikl již také do oblasti filmové tvorby, jak dokládá film Terapie, který byl vytvořen ve školním roce 2004/2005 v rámci kurzu Sociální apekty elektronické komunikace (vyučující Mgr. Petra Jedličková) a od té doby byl při řadě příležitostí promítán.

Dlužno říci, že se stále setkává značným úspěchem, podobně jsou na tom divadelní představení spolku, proto je dnes těžké odhadnout, kterým směrem se bude činnost spolku v budoucnu rozvíjet. V každém případě nezbývá než popřát členům spolku další úspěšné působení na umělecké scéně!

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na divadelních prknech. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 6 [cit. 2024-04-14]. urn:nbn:cz:ik-12163. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12163

automaticky generované reklamy