Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Úspěšný 17. ročník studentské soutěže a konference STUDENT EEICT 2011

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Úspěšný 17. ročník studentské soutěže a konference STUDENT EEICT 2011

0 comments
Autoři: 

Úspěšný 17. ročník studentské soutěže a konference STUDENT EEICT 2011 je za námi. Studenti Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulty informačních technologií VUT v Brně se 28. 4. sešli, aby změřili své síly s příspěvky na soutěžní konferenci STUDENT EEICT 2011. Letos se jednalo o konferenci s rekordní účastí - sešlo se na ní téměř 350 příspěvků.

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích – práce středoškolských studentů, bakalářské, magisterské a doktorandské práce. Studenti se představili formou osobní prezentace se svými příspěvky před odbornými komisemi. Odborné komise, ve kterých zasedají zástupci akademické i průmyslové sféry, vyhodnotily nejlepší práce v jednotlivých sekcích. Pro ty nejúspěšnější byly připraveny velmi atraktivní finanční i věcné ceny od partnerů a sponzorů soutěže. Nejlepší příspěvky v doktorské sekci budou uveřejněny v časopise Electroscope a některé vybrané články také na TZB INFO.

„Již 17. ročník konference Student EEICT lze celkově hodnotit jako velmi úspěšný a to hned z několika hledisek. Prvním nejvýraznějším, je rekordní počet přihlášených příspěvků, kterých bylo bezmála 350. Po nezbytných recenzních řízeních bylo do soutěže přijato, opět rekordních, 291 článků. Dalším výrazným pokrokem je získání celé řady nových mediálních a odborných partnerů, díky kterým se i širší veřejnost dozví více o této již velmi prestižní studentské soutěži. Nelze opomenout i doprovodnou akci JobFair FEKT, díky které se mohli sponzoři a další partnerské společnosti prezentovat před velkým množstvím potencionálních zaměstnanců. Celý finálový den byl velmi náročný i na logistiku a proto patří poděkování i všem organizátorům, členům komisí a zejména studentům, kteří se konference aktivně účastnili,“ dodává předseda organizačního výboru celé akce, doc. Ing. Jiří Háze, Ph. D. z Ústavu mikroelektroniky.

Celý den byl velmi hektický a předávání cen a výsledků se natáhlo do večerních hodin. Následoval bohatý raut pro všechny účastníky. Studenti se také mohli poprvé letos podívat na JobFair FEKT 2011, kde se představilo více než 10 společnosti z oblasti IT, elektrotechniky, atd. „Je jen velká škoda, že jsme museli téměř deset dalších společností odmítnout z kapacitních důvodů,“ posteskl si PR manažer fakulty, Jiří Wagner.

Účastníků konference bylo rekordní množství

Účastníků konference bylo rekordní množství

Další ročník studentské soutěže a konference je naplánován na 26. 4. 2012. „Naším cílem je celou akci opět posunout o kus dále, tento rok jsme si nastavili vysokou laťku, tak uvidíme, zda se nám podaří ji přeskočit i v dalším roce,“ dodává J. Wagner, který je zároveň členem organizačního výboru konference.

Celá akce se konala pod záštitou rektora VUT a děkanů obou fakult. Odborným garantem se stala agentura CzechInvest a velké poděkování si zaslouží také všichni mediální partneři. Více informací o konferenci lze získat na www.feec.vutbr.cz/EEICT/ nebo na www.feec.vutbr.cz.

Poznámka: Časopis Ikaros byl mediálním partnerem konference EEICT 2011
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Úspěšný 17. ročník studentské soutěže a konference STUDENT EEICT 2011. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 6 [cit. 2024-04-20]. urn:nbn:cz:ik-13726. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13726

automaticky generované reklamy
registration login password