Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Týždeň slovenských knižníc 2005

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Týždeň slovenských knižníc 2005

0 comments

V poslednom čase sa marec nazýva mesiacom daňových priznaní, preto sme si tohto roku za mesiac knihy požičali apríl. Možno preto, že 2. apríla tohto roku by bol oslávil H. Ch. Andersen 200. narodeniny, možno preto, že sa otvárala "Univerzitka", a možno preto, že medzinárodný deň knihy je práve v apríli a nikdy ho neslávime s patričnou úctou. Vlastne v tejto správe o Týždni slovenských knižníc (TSK) to už nie je dôležité, pretože dôležitejšie je to, čo všetko sa tohto roku v rámci TSK na Slovensku udialo. Apríl sme začali vo verejných regionálnych knižniciach Nocou s Andersenom a na Slovensku "spalo" 13 knižníc. Nasledovali Dni detskej knihy v Michalovciach a bol to skvelý zážitok vidieť toľko detských autorov na jednom mieste. To bol štart do aprílového TSK.

Oficiálne otvorenie Týždňa slovenských knižníc bolo v zrekonštruovaných priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave. Pri tejto príležitosti bola prvýkrát slávnostne udelená cena Slovenskej Asociácie Knižníc za Aktívny ČIn Knižnice v roku 2004 "SAKAČIK", ktorú v úvodnom ročníku získala Považská knižnica v Považskej Bystrici za prípravu sprievodných odborných podujatí v rámci medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka 2004.

Súčasťou Týždňa slovenských knižníc bol už tradične celoslovenský seminár v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, tento rok na tému: "Marketing a public relations elektronických informačných služieb".

Paleta podujatí, ktoré knižnice dokázali aj tohto roku pripraviť, bola naozaj veľmi pestrá. Za všetky niekoľko čísel: najviac podujatí pre deti pripravila Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne (28), na ktorých sa zúčastnilo spolu 863 detí, Tekovská knižnica v Leviciach mala 811 detských návštevníkov a spolu na všetkých podujatiach bolo najviac účastníkov (2 048). Medzi najviac navštevovaných počas TSK patrila aj Považská knižnica v Považskej Bystrici a Popradská knižnica v Poprade. Hornonitrianska knižnica v Prievidzi vyhlásila celomestskú anketu o najobľúbenejšiu knihu obyvateľov Prievidze Moja kniha, ktorej sa zúčastnil aj zástupca primátora mesta, anketu Kniha roka 2004 vyhodnotili aj v Oravskej knižnici a pokrstili 4-jazyčné CD "S priateľmi do rozprávky", ktoré knižnica vydala. S primátorom mesta besedovali deti v Mestskej knižnice v Hnúšti.

V Košickom kraji pripravili slávnostné zhromaždenie na VÚC a vyznamenali najaktívnejších knihovníkov kraja, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pripravila živú knižnú reklamu na ulici, Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove slávnostne otvorila v spolupráci s Slovenskou knižnicou pre nevidiacich v Levoči špeciálnu študovňu pre nevidiacich a slabozrakých používateľov, ktorí si môžu prehľadávať okrem internetu knihy v systéme DAISSY. V Hornozemplínskej knižnici vo Vranove sprístupnili novú rozprávkovú miestnosť a v centre mesta pred budovou zorganizovali 3. knihovnícky jarmok. V Michalovciach vyhodnotili výtvarnú súťaž Ex Libris, odpúšťali sankčné poplatky a celý týždeň ponúkali okrem služieb aj čaj a kávu zdarma. Viac informácií s podrobnejším hodnotenim aktivít podľa jednotlivých krajov nájdete na portáli InfoLib.

Týždňu slovenských knižníc sa tento rok podarilo výraznejšie zaujať aj médiá. Informácie o jednotlivých podujatiach prinášali nielen regionálne periodiká a televízie, ale informovali o nich aj celoštátne médiá a Tlačová agentúra SR. Knižnice propagovali svoje podujatia na domovských stránkach a na stránkach www.sakba.sk a www.infolib.sk.

Zaujímavou novinkou tohtoročného Týždňa slovenských knižníc boli aktivity, ktoré pripravil portál InfoLib:

  • V spolupráci s vydavateľstvom Thomson Gale sprístupnil od 18. apríla do 9. mája 2005 bezplatne na vyskúšanie kolekciu 9 databáz.
  • Spektrum zaujímavostí o knihách, knižniciach a knihovníkoch, v rámci ktorého záujemci našli 10 otázok a odpovedí na každý deň (od pondelka do piatka).
  • Týždeň otázok a odpovedí, kde sa prostredníctvom formulára na portáli mohli návštevníci portálu opýtať na čokoľvek o knihách, knižniciach a knihovníkoch.
  • Virtuálne prechádzky po slovenských knižniciach.
  • Záverečnou akciou Týždňa slovenských knižníc bolo kolokvium na tému: Vydavateľstvá, knižnice, knižná kultúra v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

Na záver: knižnice pripravili tradičné TSK-cke podujatia ako dni otvorených dverí, bezplatné zápisy alebo výnimočné podujatia. Vyhlasovali Kráľa detských čitateľov, najaktívnejšieho čitateľa, realizovali slávnostné zápisy za čitateľov knižnice, sprístupňovali internet zdarma, organizovali burzy, verejné čítania propagovali regionálnu tvorbu. Cieľ bol jediný – zviditeľniť sa v meste či regióne. Zazneli však hlasy, že TSK by nemalo byť o počítaní čísel a organizovaní akcií v jednom termíne, napríklad aj preto, že sa potom na nich verejnosť či knihovnícka komunita na mnohých ani nemôže zúčastniť. Prevládol názor, že by sme sa počas TSK mali zamerať predovšetkým na celospoločenskú diskusiu o postavení a význame knižníc v slovenskej spoločnosti.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ANTOLÍKOVÁ, Emília a BIROVÁ, Daniela. Týždeň slovenských knižníc 2005. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 6 [cit. 2023-11-29]. urn:nbn:cz:ik-11891. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11891

automaticky generované reklamy
registration login password