Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Stránky, které stojí za přečtení

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Stránky, které stojí za přečtení

0 comments
Autoři: 
NOVÁK, Jan. Představte se svému počítači : identifikace osob jde i bez průkazů. iDnes, 12. 9. 1998 [cit. 1998-09-21].
Dostupný z: <URL: http://www.idnes.cz/include/vedatech.asp?x=vedatech/vt98/vt980912/TEXT_7.htm>.

EUROPEAN INTEGRATION ONLINE PAPERS
Evropská unie podporuje produkci mnoha knih, zpravodajů, časopisů či reportů a jejich šíření zdarma. Jedním z podobných projektů je pravděpodobně i server European Intergration online papers, na němž jsou k dispozici dokumenty týkající se integrace do EU, aktivit EU a dalších aspektů práce v EU. Problematika integrace je jistě zajímavá i pro Českou republiku jako jednu ze zemí přizvaných do EU a bude jistě důležité tyto zdroje informací sledovat. Zmíněný server je jedním z mnoha takových informačních a "diseminačních" aktivit EU, je však zajímavý také servisem, který poskytuje kolem práce s elektronickými dokumenty. Kromě aktuálního čísla obsahuje samozřejmě i archív předchozích čísel, v obojím je možné vyhledávat. Každý dokument je možné prohlížet prostřednictvím seznamu všech aktuálních (nebo archivních) dokumentů - bibliografické záznamy, formáty, popřípadě číst abstrakt nebo plný text ve formátu HTML, PDF a jiných. Zajímavou vlastností je možnost reagovat na publikované dokumenty: u každého z nich je uveden odkaz na stránku, kde lze vyplnit formulář a automaticky tak poslat autorovi (-ům) komentář, který může být zároveň zveřejněn.

Monks get Internet habit. BBC, cop. 1998.
Dostupný z: <URL: http://news.bbc.co.uk/hi/english/uk/newsid_176000/176634.stm>.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Stránky, které stojí za přečtení. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 8 [cit. 2024-06-18]. urn:nbn:cz:ik-11110. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11110

automaticky generované reklamy
registration login password