Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Stránky, které stojí za přečtení

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Stránky, které stojí za přečtení

0 comments
Autoři: 
HOUSER, Pavel: Web příštích let o vládnou portály - brány do Internetu.
Lidové noviny, 24. 8. 1998, s. 22 [cit. 1998-08-25].
Dostupný z: <http://www.trafika.cz/ln/1998/980824/ln15402836.html >

KOSEK, Jiří: Dynamické HTML : [seriál o nových možnostech formátování WWW stránek].
Computerworld, 1998, č. 5 [cit. 1998-08-24].
Dostupný z: <http://www.idg.cz/computerworld/dhtml/index.html>

NOVÁK, Jan: Elektronická pošta pro každého.
iDNES, 25. 8. 1998 [cit. 1998-08-25].
Dostupný z: <http://www.idnes.cz/include/vedatech.asp?x=vedatech/vt98/vt980822/TEXT_8.htm>

Rodné číslo a zjišťování totožnosti osob : společné stanovisko Klubu ochrany dat a Asociace firem pro ochranu informací k vyžadování rodného čísla při zjišťování totožnosti osob vstupujících do budov.
Deník veřejné správy, 4. 8. 1998 [cit. 1998-08-26].
Dostupný z: <http://denik.obce.cz/rubriky/clanek.asp?cislo=424&rubrika=4>

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Stránky, které stojí za přečtení. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 7 [cit. 2023-12-05]. urn:nbn:cz:ik-10267. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10267

automaticky generované reklamy