Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Správný knihovník nedovolí

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Správný knihovník nedovolí

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 


Správný knihovník nedovolí čtenáři číst
protože by se vzdělal
správný knihovník nedovolí čtenáři pít
protože by močil
Správný knihovník nedovolí čtenáři jíst
protože by v knihovně dlouho zůstal
Správný knihovník nedovolí čtenáři mluvit
protože by se ptal
Správný knihovník nedovolí čtenáři vstoupit
aby sám dobře spal

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JANSA, Václav. Správný knihovník nedovolí. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 13 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-12681. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12681

automaticky generované reklamy
registration login password