Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Spojené státy mají stále dominantní postavení mezi uživateli Internetu

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Spojené státy mají stále dominantní postavení mezi uživateli Internetu

0 comments

Téměř 169 miliónů Američanů starších 16 let používalo v posledním čtvrtletí 2002 domácí počítač pro přístup k Internetu (tj. o 9,7 miliónu více než v předchozím roce), což představuje 79 procent všech obyvatel USA (resp. 29 procent v celosvětovém měřítku) v této věkové kategorii. Vyplývá to z výsledků pravidelného statistického šetření Global Internet Trends Report, které nedávno zveřejnila agentura Nielsen/NetRatings.

Druhý nejvyšší meziroční nárůst, a to v absolutním i relativním počtu, byl zaznamenán ve Španělsku - 6,9 miliónu lidí (tj. o 70 procent), s velkým odstupem následují Německo, Velká Británie a Itálie. Právě Španělsko (a také překvapivě Brazílie) je považováno za zemi s velkým potenciálem pro rozvoj elektronického trhu. Žebříčku sestavenému podle podílu lidí, kteří se připojují k Internetu z domova na celkovém počtu obyvatel, vévodí Švédsko (85 %); další místa obsadily USA (79 %), Nizozemí (73 %), Austrálie (72 %), Hongkong (70 %), Velká Británie (68 %), Německo (63 %), Itálie (56 %), Španělsko a Francie (54 %) a Brazílie (45 %).

Pro úplnost doplňme údaje, které byly zjištěny v obdobném průzkumu, který zpracovalo sdružení GfK-TN Sofres-STEM/MARK na vzorku 7500 respondentů. Internet používalo ve třetím čtvrtletí 2002 celkem 2,4 miliónu obyvatel České republiky ve věkové skupině 12 až 79 let (tj. 28 procent). Za uplynulý rok tak přibylo zhruba 300 tisíc lidí - tempo růstu je však ve srovnání s obdobím 2000-2001 podstatně nižší (14, resp. 32 procent). Polovina uživatelů se připojuje k Internetu z domova (jejich počet se zvýšil o 47 procent). Profil typického českého uživatele Internetu zůstává v hlavních rysech zachován - muž (60 %), mladší 30 let (50 %), středoškolák a vysokoškolák (66 %), žák nebo student (40 %). Průzkum však současně ukázal, že dochází k postupné změně - mezi lidmi, kteří začali používat Internet ve sledovaném období, figuruje 58 % žen, 70 % lidí starších čtyřiceti let a 74 % lidí se základním a středním vzděláním bez maturity.

Do třetice: podle dokumentu "Towards a knowledge-based Europe : The European Union and the information society" (v PDF), který vydala Evropská komise v říjnu 2002, má k Internetu přístup 40 procent domácností a 93 procent škol (bez rozlišení stupně). Značný důraz se klade na rozvoj e-governmentu - online službám veřejné správy (jmenovitě správa daní, sociální zabezpečení, registrace vozidel, matriky atd.). Nejdále pokročily v této oblastzi skandinávské země.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Spojené státy mají stále dominantní postavení mezi uživateli Internetu. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 3 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-11233. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11233

automaticky generované reklamy