Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Španělský knižní veletrh Liber 2016

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Španělský knižní veletrh Liber 2016

0 comments

Liber 16. Pod tímto (možná trochu záhadným) názvem se skrývá Feria Internacional del Libro / Fira Internacional del Llibre 2016, uskutečněná v Barceloně, 12.-14. října 2016. Španělský knižní veletrh se koná každý rok, ale pravidelně střídá své místo: Barcelona - Madrid - Barcelona - Madrid... Letos se konal v Barceloně, což bylo vidět i v názvu. Nemyslím tím "Barcelona", ale samotný název, který je dvojjazyčný, španělský a katalánský. Barcelona totiž leží v Katalánsku a všechny nápisy tam jsou katalánsky, španělsky, eventuálně anglicky.

Letos probíhal již 34. ročník a stejně jako v minulých letech Federación de Gremios de Editores de España zvala na veletrh zahraniční knihovníky/knihkupce a vůbec "lidi od knih" s tím, že jim hradila část nákladů. Jak je vidět, Španělé se opravdu snaží propagovat svoji literární kulturu. Nějak si nedovedu představit, že by obdobná organizace u nás v takovém rozsahu hradila náklady na cestu na Svět knihy zahraničním návštěvníkům. Inu, je jasně vidět, že si Španělé své knižní kultury považují.

Letos uplynulo 400 let od smrti Miguela de Cervantese, tvůrce světoznámého dona Quijota. Barcelona byla poslední zastávkou tohoto potulného rytíře a právě v tomto roce čtyřstého výročí Cervantesovy smrti se knižní veletrh konal v Barceloně. V jistém smyslu celým veletrhem návštěvníky provázel rytíř smutné postavy: nejrůznější vydání "Dona Quijota", ilustrace, teoretické spiy o něm a o Cervantesovi.

Veletrh je především španělský. Vystavují španělští nakladatelé a distributoři, některá nakladatelství se sdružují do velkých stánků podle oblastí (madridští nakladatelé, nakladatelé z Andalusie, z Baskicka...), větší prostor dostala malá nakladatelství a také elektronické knihy, které nejsou ve Španělsku až tak rozšířené.

Potěšující zpráva: veletrhu se účastnila svým způsobem i naše republika. České centrum velvyslanectví České republiky mělo na veletrhu svůj stánek. Vystavovalo překlady českých knih do španělštiny a české knihy v češtině. České centrum propaguje českou literaturu a snaží se zajistit překlady. Je potěšující, že čeští autoři ve Španělsku vycházejí, a to nejen "známé firmy" jako Kundera nebo Hrabal, ale třeba současní spisovatelé (Šabach, Stančík, Šrut – jeho "Lichožrouti" vyšli ve španělštině a v galicijštině –, Denemarková, nebo třeba Weil). Knihy vycházejí nejen ve španělštině, ale také v katalánštině a galicijštině. Konkrétně letos v září vyšlo pět titulů a další má vyjít v dohledné době. Ve čtvrtek 13.10. od 14 hodin byla v "autorské zóně" beseda se Stanislavem Komárkem a Markétou Vaňkovou, tlumočená do španělštiny.

Na španělském knižním veletrhu se pouze vystavuje – neprodává se. Uzavírají se tu obchody. Obchoduje se s autorskými právy, ale knihu fyzicky nekoupíte. Mohu srovnávat s jinými veletrhy. I tady měla velký prostor literatura pro děti a mládež, ale na rozdíl od francouzského/belgického/německého knižního trhu byla fantasy v menšině a žádné "dryáčnické" obálky. Ani komiksu mnoho nebylo. Hlavně odborná literatura (hodně práva), učebnice, dějiny a samozřejmě beletrie včetně překladů do španělštiny. Těch divokých a krvavých fantasy opravdu mnoho nebylo. Možná proto, že španělské dějiny jsou samy o sobě krvavé až dost (inkvizice, dobývání Latinské Ameriky, Cortés, Pizarro)?

Jako na každém veletrhu tak i tady probíhaly besedy, kulaté stoly, setkání. Některé akce se konaly přímo ve veletržní hale, jiné o patro výš v menších saloncích. Témata byla velmi různá: Jak prodat více španělských knih v USA, Svobodný oběh knih v iberoamerické oblasti, debaty o elektronických knihách, Nové formy pirátství v nakladatelském sektoru, Budoucnost knihy a tvorby, Digitální knihovna, Metadata pro nezávislé nakladatele, Povinný výtisk on-line publikací. Některé besedy/přednášky se opakovaly ještě druhý den, zřejmě se předpokládal velký zájem.

Návštěvník na veletrhu získá dobrý přehled o současné španělské knižní produkci a současně má možnost hned navazovat kontakty s distributorskými firmami.

V jedné písničce V+W a Jaroslava Ježka se zpívá: "Rozpomenu se stěží, kde Barcelona leží, vím však, že to tam krásný je." Já už vím, "kde Barcelona leží", a "že to tam krásný je" tímto potvrzuji.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BUREŠOVÁ, Irena. Španělský knižní veletrh Liber 2016. Ikaros [online]. 2016, ročník 20, číslo 10 [cit. 2024-07-13]. urn:nbn:cz:ik-17875. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17875

automaticky generované reklamy