Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Současný stav v oblasti nabídkové povinnosti neperiodických publikací

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Současný stav v oblasti nabídkové povinnosti neperiodických publikací

0 comments
Autoři: 

Dne 29. listopadu 2002 se do Národní knihovny České republiky sjelo 19 zástupců knihoven, které jsou příjemci povinného výtisku podle zákona č. 37/1995 Sb., vč. Vyhlášky 252/1995 Sb., aby diskutovalo s redaktory dvou periodik, která plní nabídkovou povinnost. Již předcházející jednání zástupců, které se konalo 30. května 2002 ve Státní technické knihovně, totiž ukázalo, že po zániku týdeníku Nové knihy se akvizitérům výrazně zkomplikovalo sledování nové české produkce. Řada nakladatelů si zvykla plnit nabídkovou povinnost formou e-mailů, jejichž zpracování je však pro akvizitéry časově velmi náročné (nekompatibilita poštovních programů, problémy s kódováním češtiny aj.). Navíc jak dopisy, tak i e-maily posílané nakladateli často neobsahují všechny potřebné bibliografické údaje, aby se akvizitér mohl rozhodnout, zda knihu koupí. Úroveň bibliografických údajů Knižních novinek (dále jen KN), které vydává Svaz českých knihkupců a nakladatelů, i přílohy Literárních novin Nové knihy (LN-NK) je nesrovnatelně lepší. Přesto na jednání zazněla informace pracovníků Národní knihovny ČR, že při propojení obou bází do Jednotné informační brány, o čemž se uvažuje (oba subjekty přihlásily své projekty do VISK8), budou větší problémy se záznamy z KN než z LN-NK. LN-NK pracují totiž se systémem Clavius, KN se systémem Codex, jenž byl před lety vyvinut pro Knižní velkoobchod J. Kanzelsbergera. Ve druhém případě nelze očekávat výrazné zlepšení kvality záznamů, protože program je určen a využíván ke komerčnímu užití.

Jednání ukázala, že není reálné, aby vydavatelé KN a LN-NK navzájem spolupracovali a aby se omezil počet duplicitních titulů. Z rozborů zpracovaných vedoucí oddělení akvizice v ústecké SVK totiž vyplynulo, že oba vydavatelé uzavřeli smlouvy se 112 stejnými nakladatelstvími (KN zatím uzavřelo smlouvy s 254 nakladateli, LN-NK dokonce s 277 nakladateli, KN však zveřejnilo téměř 2,5x více záznamů než LN-NK). Oba vydavatelé mají naopak zájem zvyšovat počet smluv, takže duplicita bude ještě stoupat.

Zástupci proto dále hovořili o tom, jak postupovat v případě nakladatelství, která neplní nabídkovou povinnost nejen prostřednictvím některého z obou periodik, ale ani pomocí klasické či elektronické pošty. Jedinou cestou je cesta finančního sankcionování nakladatelství, i když je to z hlediska administrativy poměrně náročné.

Další jednání zástupců knihoven by mělo proběhnout opět za půl roku.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Aleš. Současný stav v oblasti nabídkové povinnosti neperiodických publikací. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 1 [cit. 2024-07-13]. urn:nbn:cz:ik-11197. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11197

automaticky generované reklamy
registration login password