Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Souborný katalog RLG zpřístupněn volně na webu

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Souborný katalog RLG zpřístupněn volně na webu

0 comments

Dne 22. září 2003 byl na internetové adrese www.redlightgreen.com zpřístupněn souborný katalog skupiny členských knihoven Research Libraries Group (dále jako RLG). Domovskou stránku tohoto seskupení, které je tvořeno zhruba 160 institucemi, najdeme na www.rlg.org. Kromě jiného na ní lze zjistit právě informace o projektu RedLightGreen. Stejná počáteční písmena obou názvů nám navíc mohou posloužit jako vhodná mnemotechnická pomůcka.

Nejprve, jak bývá dobrým zvykem, se podívejme na historické pozadí projektu. Práce na projektu souborného katalogu RLG trvá již téměř třicet let, což se projevuje mj. v neuvěřitelném množství záznamů nejrůznějších druhů dokumentů. V současnosti se jedná o více než 130 milionů knihovních jednotek , které pokrývají přibližně 40 milionů titulů. Dokumenty pocházejí ze tří stovek zemí a je v nich reprezentováno více než 370 jazyků.

Webová verze katalogu, původně pojmenovaná RLG‘s Union Catalog on the Web (Souborný katalog RLG na webu), je díky grantu získaného od Andrew W. Mellon Foundation vytvářena od roku 2002. V současné době obsahuje záznamy knih, v průběhu následujících měsíců budou přidány záznamy audiovizuálních a kartografických dokumentů.

Před zpřístupněním na webu byl souborný katalog k dispozici pouze těm institucím, které si k němu předplatily přístup. Tradiční rozhraní, přes která se ke katalogu mohlo přistupovat, zůstávají nadále funkční a zpoplatněna. RLG tedy v současnosti nabízí diferencované služby různým skupinám uživatelů, resp. zákazníků. Na rok 2004 je také naplánováno vytvoření vhodného obchodního modelu pro RedLightGreen, a to na základě analýzy využívanosti katalogu. V souvislosti s žádoucí zpětnou vazbou by katalog měl být zdarma přístupný ještě po většinu příštího roku.

Při vytváření prostředí RedLightGreen byl brán zřetel zejména na uživatele z řad vysokoškolských studentů (a širší veřejnosti), protože na základě dvou provedených průzkumů uživatelského chování bylo zjištěno, že informační potřeby vysokoškolských studentů se velice výrazně liší od informačních potřeb knihovníků či vědců. Studenti například používají méně přesnou terminologii a mají často nízké povědomí o možnostech MVS.

Design rozhraní se proto v souladu se zjištěními z průzkumů odvíjí spíše od toho, jak vypadají například stránky http://www.amazon.com nebo http://www.google.com/. Byla vyvinuta snaha potlačit vzhled inspirovaný elektronickými knihovními katalogy. Nejedná se pochopitelně pouze o vzhled, ale zejména o funkčnost, která se snaží spíše o "dolování dat" než kupříkladu o pouhé poskytnutí informace o signatuře dané jednotky.

Rozhraní nabízí vyhledávací formulář jak s jediným polem na vyplnění (jak je běžným zvykem u jednoduchého vyhledávání pomocí webových vyhledávačů), tak také pokročilé vyhledávání, které uživatelům umožňuje omezit vyhledávání na konkrétní jazyk (první část nabídky tvoří angličtina, němčina, francouzština atd., druhou část potom abecedně řazený seznam všech jazyků, v němž jsou obsaženy znovu obsaženy i jazyky z první části menu) nebo jedno ze sedmi polí (klíčové slovo, autor, název, předmět, nakladatel, místo vydání a standardní čísla). V rámci těchto polí lze například:

  • využívat booleovské operátory (nezáleží na velikosti písmen těchto operátorů, v případě neuvedení operátorů je implicitně systémem použit operátor AND)
  • hledat fráze pomocí uzavření do uvozovek
  • přesně hledat jednotlivá zadaná slova (a nikoli i slova podobná nebo různé tvary slov) pomocí znaku "+" uvedeného před hledaným slovem.

Podle statistik využívanosti se budou případně tyto možnosti dále zdokonalovat, takže v budoucnu lze očekávat například i možnost kombinace více polí při vyhledávání.

Lze také využít upřesnění vyhledávání (Refine Search By), kde si lze vybrat jednotlivá předmětová hesla, autory či jazyky, na které má být vyhledávání omezeno. Z hlediska použitých předmětových hesel není bez zajímavosti, že v případě, že uživatel použije při vyhledávání nepříliš specifická slova (jako příklad je v dokumentaci k projektu uvedena fráze "Civil War"), potom pomocí těchto hesel si může vybrat již upřesněný cluster (v tomto případě záznamy o dokumentech pojednávajících o konkrétní občanské válce).

Záznamy využívají upravenou verzi FRBR (využívají se jen kategorie dílo a vyjádření). Tím je vhodně snížen počet vyhledaných záznamů v případě několikanásobného vydání daného díla. Při zobrazení záznamu se pochopitelně lze zpětně dostat na seznam konkrétních vydání.

Při interpretaci výsledků hledání se lze orientovat pomocí počtu modrých hvězdiček, který ukazuje jednak relevanci vyhledaného dokumentu (vpravo od Relevance), jednak posuzuje množství knihoven, které mají daný titul ve svém fondu (vpravo od Widely Held). Čím se titul objevuje častěji, tím má pravděpodobně větší akademickou hodnotu (a tím je též pravděpodobnější, že daný dokument bude moci uživatel získat v bližší knihovně). Naproti tomu titul vyskytující se velmi omezeně zase může mít větší hodnotu například pro doktorandy nebo specialisty. Vzhledem k cílové skupině projektu je při řazení výsledků vyhledávání upřednostňováno vyšší zařazení akademicky hodnotnějšího a dostupnějšího titulu.

Užitečná je též kontextová nápověda k jednotlivým krokům vyhledávání, která se skrývá pod ikonkou s otazníkem. Stránka s vyhledanými výsledky také obsahuje nabídku souvisejících témat a odkazů. Uživatel si tak přímo může zjistit, zda je daný titul (nebo titul podobného zaměření) v nabídce internetových knihkupectví nebo se pomocí hypertextových odkazů může přesunout na některý z výsledků vyhledávání pomocí Google.

Kromě standardní funkce vyhledání záznamů potřebných dokumentů lze RedLightGreen využít také k ověřování citací a dokonce k jejich vytváření v různých formátech. Tato funkce je ovšem k dispozici až po vyplnění jednoduchého registračního formuláře, kde nejdůležitější položku tvoří e-mailová adresa uživatele. Registrace je zdarma a jistě se vyplatí, protože pak je možné zvolit si implicitní formát citace a navíc danou citaci obdržet e-mailem (citaci lze zaslat i na jinou adresu, než jaká byla uživatelem uvedena při registraci, adres může být i několik). Na výběr je i verze citace pro tisk. Registrovaní uživatelé si mohou rovněž přímo stanovit knihovnu, od níž by se chtěli pomocí RedLightGreen daný dokument pokusit přednostně získat (není-li v této knihovně k dispozici, je možné velmi jednoduchým způsobem přejít na vyhledávání či listování dalšími účastnickými knihovnami). Tato služba má pochopitelně zvýšený význam pro země, v nichž se nachází některá z účastnických knihoven RLG.

Projekt RedLightGreen se tedy snaží o využití silného knihovnického zázemí, které prezentuje přístupnou formou tak, aby co nejlépe uspokojil informační požadavky své cílové skupiny, tedy zejména vysokoškolských studentů. Podle využívanosti souborného katalogu přes webové rozhraní budou následně učiněna rozhodnutí o případných dalších vylepšeních.

Inspirace k sepsání příspěvku vzešla z následujícího článku:
QUINT, Barbara. RLG’s Union Catalog Available on the Open Web. Newsbreaks/Weekly News Digest [online]. 13th October 2003. [cit. 2003-10-14]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.infotoday.com/newsbreaks/nb031013-2.shtml>.

Za upřesnění týkající se současného stavu projektu děkuji Merrilee Proffitt z RLG (e-mail: Merrilee_Proffitt@notes.rlg.org).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. Souborný katalog RLG zpřístupněn volně na webu. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 11 [cit. 2024-04-14]. urn:nbn:cz:ik-11434. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11434

automaticky generované reklamy