Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Souborný katalog pod Alephem 500

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Souborný katalog pod Alephem 500

0 comments
Autoři: 

Na článek G. Krčmařové a I. Trtíkové "CASLIN - Souborný katalog ČR na konferenci v Tallinnu" (Ikaros 12/2002 a Ikaros 1/2003) reagoval v únorovém vydání Ikara dr. Balík, ředitel Národní knihovny ČR. Rozebral některá tvrzení autorek a věcně na ně reagoval. Nedotkl se však těch nepravdivých tvrzení autorek o systému Aleph. Právě na tyto partie článku Gabriely Krčmařové a Ilony Trtíkové (dále jen G.K. a I.T.) si proto dovolím jménem distributora systému Aleph 500 pro ČR a SR reagovat.

G.K. a I.T. tvrdí v Kapitole 1: "světová softwarová firma, která má kromě jiných i několik velkých instalací v USA, nemůže řešit ojedinělý požadavek malého zákazníka v srdci Evropy."
Vyjádření ÚVT:
Požadavky zákazníků řeší ExLibris v rámci vývoje nových verzí systému. Samozřejmě neřeší všechny požadavky všech zákazníků - to však nedělá žádná firma.

G.K. a I.T. tvrdí v Kapitole 1: "Každý den v 19:00 hodin systém ALEPH uzavře bázi souborného katalogu (absolutně, tj. nejen pro editaci, ale také pro čtení) a vyexportuje nové či editované záznamy."
Vyjádření ÚVT:
Při importu záznamů není nutné uzavírat bázi pro čtení.

G.K. a I.T. tvrdí v Kapitole 1: "zpracování seriálů účastníků s různými knihovnickými systémy je v systému ALEPH velmi problémové, z toho důvodu bude zpracování seriálů včetně online aktualizace ponecháno v systému CUBUS;"
Vyjádření ÚVT:
Zpracování záznamů z heterogenního prostředí je především otázkou dodržování standardů. Formulace užívající slov "velmi problémové" je nic neříkající.

G.K. a I.T. tvrdí v Kapitole 1: "Uživatel nezíská žádnou novou funkci v souborném katalogu"
Vyjádření ÚVT: Nové funkce uživatel SK získá (autority, Z39.50, komfortnější vyhledávání, plnohodnotné propojení s JIB, SFX tlačítka aj.).
Funkcionalita souborného katalogu se konkrétně zvýší takto: SK získá propojení s národními autoritami v reálném čase SK získá standardní Z39.50 server pro sdílenou katalogizaci - export SK získá provoz báze ve formátu MARC21 SK získá přímé propojení na SFX server SK získá komfortnější zadávání dotazů, listování rejstříky, prohlížení výsledků a formátování výstupů (výběr údajů, filtrování, řazení aj.) SK získá provádění automatizovaných rešeršních dotazů (SDI profily) SK může být přístupný pro čtení 24 hodin denně

G.K. a I.T. tvrdí v Kapitole 2: "ALEPH 500 nedovoluje zásahy do záznamů jinými, než vlastními prostředky"
Vyjádření ÚVT:
Aleph 500 umožňuje zásahy do záznamů prostřednictvím API pro funkci UPDATE, prostřednictvím Z39.50 serveru s funkcí UPDATE (od verze 16.x) nebo prostřednictvím konfigurovaného Z39.50 serveru třetí strany s funkcí UPDATE.

G.K. a I.T. tvrdí v Kapitole 4: "Firma ExLibris téměř bez úprav napojí Z39.50ALEPH, určité úpravy jsou nezbytné při napojení zdroje podporující Z39.50, ale jiného systému než ALEPH."
Vyjádření ÚVT:
Napojení Z39.50 zdroje do JIB je identické pro všechny systémy. Jediným požadavkem je dodržení Bath profilu verze 2.0, resp. úrovně shodnosti 1 v jeho funkčních oblastech A a B.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KRBEC, Pavel. Souborný katalog pod Alephem 500. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 3 [cit. 2024-07-13]. urn:nbn:cz:ik-11227. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11227

automaticky generované reklamy
registration login password