Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Soubor prvků Dublin Core v exotických jazycích

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Soubor prvků Dublin Core v exotických jazycích

0 comments

Nepamatuji, kdy se mi v historii mé práce pro Národní knihovnu ČR stalo, abych tak užasla, jako při kontrole funkčnosti citovaných URL pro chystaný článek, týkající se problematiky související se souborem prvků Dublin Core.

Potřebovala jsem si ověřit následující zdroj:
Dublin Core Metadata Initiative : translations of DCMI Documents [online]. Dublin (Ohio, USA) : DCMI, c1995-2001 [cit. 20. června 2001]. Dostupné na World Wide Web: <http://dublincore.org/resources/translations>.

Tedy stránku DCMI obsahující přehled zaregistrovaných překladů souboru prvků Dublin Core.

Po zadání URL se webová stránka k mému uspokojení otevřela, tedy adresa v mé citaci byla autentická. Mimoděk jsem sjela po obrazovce kousek níž abecedním seznamem jazyků, do nichž je již soubor DC přeložen, a můj zrak upoutaly hned zkraje některé pro nás exotické jazyky:
Arabic
Chinese

Jedu očima dále po seznamu, zkusmo se chci podívat na "Japanese".
Pod tímto linkem se skrývá popis souboru prvků DC v japonštině, nabízený v různých formátech, včetně obrazového:

Vedle souboru prvků Dublin Core v japonštině je zde ale ještě pozoruhodnost - odkaz na Dublin Core in Multiple Languages: a prototype RDF registry, což je iniciativa pracovní skupiny DCMI Multiple Languages Special Interest Group, která se rozhodla propojit schémata Dublin Core v různých jazycích do distribuovaného rejstříku pomocí RDF (Resource Description Framework). Zobrazení nelatinkových fontů zajišťuje systém prohlížení Multilingual-HTML Browser (MHTML), vyvinutý v Japonsku na University of Library and Information Science (ULIS), Tsukuba.
Tady najdeme soubory prvků DC například v čínštině (Taiwan) nebo v čínštině používané v Číně, dále DC přeložený v Indonésii nebo DC v korejštině.

Vracím se na výchozí stránku a pokračuji v prohlížení seznamu:
Korean (tentokrát na vlastní domovské stránce vytvořené Korejci), Maori. Nemohu věřit vlastním očím, že i jazyk příslušníků domorodého kmene na Novém Zélandě se zařadil v tak složité problematice mezi jazyky "pokročilejších" zemí!

Možná běžný čtenář nechápe, co je na tom tak úžasného. Účastníkům letošního semináře Automatizace knihovnických procesů, kteří byli přítomni diskusi o údajně problematické organizaci překladu tohoto souboru prvků (z češtiny) do slovenštiny, je to však jistě jasné.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Ludmila. Soubor prvků Dublin Core v exotických jazycích. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 7 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-10750. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10750

automaticky generované reklamy
registration login password