Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

SKIP a Asociace knihoven sloučeny

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

SKIP a Asociace knihoven sloučeny

0 comments
Autoři: 

Ke dni 30. června 2002 došlo ke sloučení dvou největších českých knihovnických sdružení - Asociace knihoven a Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Nástupnickou organizací se stal Svaz knihovníků a informačních pracovníků.

V rámci SKIP vznikla Zaměstnavatelská sekce. Zaměstnavatelská sekce zejména formuluje ekonomické, legislativní, odborné zájmy knihoven z pohledu zaměstnavatele. Tyto potřeby a zájmy prosazuje ve vztazích s orgány státní správy, samosprávy, se zastupitelskými orgány i s odbory, samostatně či ve spolupráci s Unií zaměstnavatelských svazů, příp. jinými subjekty.

Vedením Zaměstnavatelské sekce bylo pověřeno dosavadní předsednictvo Asociace knihoven v čele s kolegou Vojtěchem Balíkem.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RICHTER, Vít. SKIP a Asociace knihoven sloučeny. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 7 [cit. 2023-11-30]. urn:nbn:cz:ik-11125. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11125

automaticky generované reklamy
registration login password