Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Seznam diplomových prácí obhájených dne 24. května 1999 na ÚISK

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Seznam diplomových prácí obhájených dne 24. května 1999 na ÚISK

0 comments
Autoři: 

Vědecko-informační zaměření

SEDLÁKOVÁ, Eva. Příprava uživatelů akademických informačních institucí a jejich potřeby na prahu "informační společnosti"
Ved. Peter Pálka. Oponent Mgr. Marie Šírová

MICHÁLKOVÁ, Lenka. Informační zabezpečení neziskového sektoru v České republice.
Ved. Doc. dr. Rudolf Vlasák. Oponent Peter Pálka.

LIŠKOVÁ, Věra. Informační potřeby místní samosprávy ve vztahu k zahraniční spolupráci pomoci EU.
Ved. Doc. dr. Rudolf Vlasák. Oponent Ing. Manfred Hellmich.

ŠPETLOVÁ, Helena. Význam informačních zdrojů typu adresářů, rejstříků a katalogů pro procesy Competitive Intelligence v českém prostředí.
Ved. Mgr. Richard Papík. Oponent Dr. Michael Babka.

PARKOSOVÁ, Denisa. Neziskový sektor ve světle informační společnosti.
Ved. RNDr. Jana Ryšlinková, CSc. Oponent Prof. Dr. Jiří Cejpek

POSPÍŠILOVÁ, Veronika. Webovské informační zdroje v oblasti vážné hudby.
Ved. Dr. Eva Bratková. Oponent Dr. Vlasta Reittererová

GROSSEROVÁ, Helena. Webovské informační systémy v oboru medicína.
Ved. Eva Bratková. Oponent Dr. Anna Stöcklová.

LANCINGER, Tomáš. Projekt a realizace digitální knihovny webovských informačních zdrojů z oboru Informační věda
Ved. Dr. Eva Bratková. Oponent Ing. Martin Molhanec, CSc.

Kulturně výchovné

VOSTRÁ, Petra. Informatická výchova v alternativních pedagogických koncepcich.
Ved. Dr. Lidmila Vášová. Oponent Dr. Anna Stöcklová.

MACOURKOVÁ, Petra. Vývoj, současný stav a činnost IBBY - Mezinárodní organizace pro dětskou knihu
Ved. Dr. Lidmila Vášová. Oponent Dr. Milena Černá.

Knihovědné zaměření

HOMEROVÁ, Klára. Tisková cenzura v Čechách 1621-1660.
Ved. Dr. K. Beránková. Oponent Dr. Petr Voit, CSc.

BENDOVÁ, Martina. Činnost tiskárny Mikuláše Pštrosa v Praze na přelomu 16. a 17. století
Ved. Dr. Petr Mašek. Oponent Dr. Miriam Bohatcová.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Seznam diplomových prácí obhájených dne 24. května 1999 na ÚISK. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 6 [cit. 2024-03-05]. urn:nbn:cz:ik-10361. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10361

automaticky generované reklamy